Foto. Per-Willy Amundsen

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

Vil straffe ungdomskriminalitet hardere

– Vi må betale for de rødgrønnes kyss-klapp-klem-politikk, sier Per Willy Amundsen, som vil reversere lovendring fra 2012.

Under det rødgrønne styret ble justissektoren preget av oppmykninger av straffer og innskrenkning av politiets makt. Da straffeloven ble endret i 2012, ble det langt vanskeligere å dømme unge kriminelle under 18 år til fengselsstraff.

FrPs justispolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen, vil reversere endringene i straffeloven fra 2012 og gjøre det lettere å sette ungdom i fengsel.

Han har derfor sendt inn følgende skriftlige spørsmål til justisminister Mæland:

Har statsråden til hensikt å fremme forslag til Stortinget som igjen gjør det mulig å anvende fengsel som straffereaksjon mot mindreårige lovbrytere i et større omfang, og dermed helt eller delvis reversere de rødgrønnes naive lovgivning hva gjelder straff?

Politiet står maktesløse

I dag er hovedregelen at personer under 18 år ikke skal dømmes til fengsel. Alternativene er samfunnsstraff, ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Dette er alle straffereaksjoner som lovbryterne selv må samtykke til.

– Politifolk har fortalt at etter muligheten for å sende folk i ungdomsfengsel ble strammet inn i 2012, gikk det hele nedover. Det sier seg selv at straffereaksjoner som må samtykkes til ikke har særlig preventiv effekt, sier Per-Willy Amundsen og fortsetter:

– Hovedstaden opplever en ungdomskriminalitet som nærmest er ute av kontroll. Og politiet står maktesløse.

Vil reversere de rødgrønnes naive politikk

Siden 2012 har straffbare forhold begått av ungdom mellom 10 og 17 år økt kraftig, ifølge tall fra Oslo politidistrikt. Vold mot offentlige tjenestemenn har også steget betraktelig. Dette viser hvor fatale resultater de rødgrønnes naive politikk har ført med seg, mener Amundsen.

– Som et resultat av de rødgrønnes lovendring fra 2012, står politiet nærmest uten maktmidler overfor kriminell ungdom, noe som har ført til at ungdommen har mistet respekten for politiet. Når ungdomskriminelle finner ut at det ikke får noen konsekvenser å begå lovbrudd, etablerer det seg raskt en oppviglermentalitet, sier Amundsen.

Han påpeker at politiet tidligere pleide å bryte opp gjengmiljøer ved å sende «gjenglederen» i ungdomsfengsel, men at politiet etter 2012 mistet dette effektive virkemiddelet.

– For å få bukt med gjeng- og ungdomskriminaliteten er vi nødt til å reversere de rødgrønnes naive lovgivning hva gjelder straff. Vi er nødt til å gjenreise respekten for autoritetene, avslutter Amundsen.