Foto av Siv Jensen

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

– Nå er det viktig med en strengere innvandringspolitikk

Tyrkia åpner grensen til Syria og vil ikke lenger forhindre at syriske flyktninger tar seg inn til Europa. FrP-leder Siv Jensen er klar på at regjeringen nå må stramme inn på innvandringspolitikken.

– Tyrkia åpner nå for fri passasje fra Syria til Europa. Det gjør at vi om kort tid kan stå ovenfor en migrasjonsbølge som kan sammenlignes med det vi så i 2015. Det er en urovekkende utvikling. Det er derfor viktig at Norge tar grep som gjør at vi sikrer lav innvandring til Norge tiden fremover, begynner Siv Jensen.

Vil gjeninnføre «Russland-instruksen»

«Russland-instruksen» innebærer at dersom man har vært innom et trygt tredjeland, altså land som ikke er med i EU eller EØS, så skal ikke asylsøknaden behandles. Fremskrittspartiet mener nå at denne instruksen må gjeninnføres.

– Det er viktig at vi har full kontroll over innvandringen til Norge. Ved å gjeninnføre «Russland-instruksen», sørger vi for at ingen som har vært innom et trygt tredjeland får behandlet sin søknad i Norge. Det betyr i praksis at ingen av de som reiser gjennom Europa vil få opphold i Norge, fortsetter Jensen.

Strengere grensekontroll

Jon Engen Helgheim, som er innvandringspolitisk talsmann, ønsker også å forsterke kontrollen på grenseovergangene. Han mener det er viktig å ha kontroll på grensene.

– Det er mulig at vi om kort tid står overfor en lignende migrasjonsbølge som i 2015. Da er det viktig å ha kontroll på grensene. Fremskrittspartiet vil derfor ha en strengere kontroll på alle grenseovergangene våre, sier Helgheim og fortsetter:

I 2015 mottok vi over 31 000 asylsøknader. Rundt 5 500 av disse kom fra Russland over grensen på Storskog. Det er åpenbart at man har vært gjennom mange trygge land før man kommer helt til Norge, og det er derfor viktig at vi har en streng grensekontroll og ikke slipper inn asylsøkere som har vært innom et trygt land som de kunne søkt asyl i.

Utfordrer regjeringen

Fremskrittspartiet fikk i Granavolden-plattformen gjennomslag for en bestemmelse om at flyktninger skal gis begrensede rettigheter ved en ny stor flyktningstrøm. Helgheim utfordrer regjeringen på om de kommer til å følge opp gjennomslaget.

– Jeg forventer at regjeringen nå innfører bestemmelsen som er vedtatt i Granavolden-plattformen og at de forsterkes. Flyktninger som har krav på beskyttelse skal få det i den perioden de trenger, men raskt sendes tilbake til hjemlandet når det er trygt. Nå skjer ting veldig raskt, så regjeringen må iverksette disse tiltakene umiddelbart, avslutter Helgheim.