Foto. Silje

Foto: FrP

Nettovergriperne skal tas

– Viktigheten av å bekjempe overgrep mot barn kan ikke overdrives. Overgrep ødelegger liv, sier Stortingsrepresentant for FrP, Silje Hjemdal.

Onsdag deltok Silje Hjemdal, som er barnas stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, på et høynivåmøte med Barneombudet. På møtet ble det erklært et fellesansvar for å oppfylle, beskytte og respektere barns rettigheter i digitale miljø.

I lys av møtet skulle barnas stortingsrepresentant definere sine individuelle forpliktelser for å beskytte barn mot risikoer som finnes i en digital hverdag. Hjemdal var tydelig på hva hun forpliktet seg til:

• Fortsette kampen mot nettrelaterte overgrep

• Arbeide for at bistandsmidler kan bruker på å hjelpe lokalt politi i utviklingsland å forebygge, etterforske og straffeforfølge overgripere.

Pedofile skal tas

– Ingenting er viktigere enn å beskytte barns liv og helse. Å bli utsatt for overgrep ødelegger liv. Det er en grusomhet vi aldri må gi opp kampen om å bli kvitt, sier Hjemdal.

Hun er glad for at FrPs tidligere justisminister, Jøran Kallmyr, trappet opp kampen mot norske overgripere. Under Kallmyr fikk myndighetene ansatt en norsk politibetjent som utplasseres på Filippinene for å stoppe overgripere på Filippinene.

– Denne avgjørelsen alene vil trolig redde mange skjebner. Dette var et viktig steg i riktig retning. Det er i Norges og Filippinenes interesse å stoppe barneovergripere, slik at de blir straffet og at samfunnet kan bli beskyttet mot dem også i fremtiden, sier Hjemdal og legger til:

– Pedofile må nå være klar over at norske myndigheter nå har en mye større sjanse til å ta dem. De skal stilles til ansvar for de grusomhetene de gjør, sier Hjemdal. Denne kampen må kjempes 365 dager i året, nasjonalt som internasjonalt.


Ingenting er viktigere

Fremskrittspartiet ønsker å styrke denne innsatsen i utlandet ytterligere ved å bruke bistandspenger til å avdekke nettovergrep i utlandet, påpeker Hjemdal.

– Når man ser resultatene av å utplassere en norsk politibetjent på Filippinene, håper jeg flere innser hvor meningsfullt det er å bruke bistandspenger til å få pedofile bak lås og slå. Det er faktisk ingenting som er viktigere enn å beskytte barns liv og helse, sier Hjemdal.

Hjemdal er tydelig på at hun vil fortsette å legge press på myndighetene for at barns sikkerhet er i høysetet, og at de beskyttes mot overgrep i Norge og på nettet, som ikke kjenner landegrenser.

- Barn fortjener at noen taler deres sak, også på Stortinget, avslutter Hjemdal.