Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP

Sikrer aktivitetstilbud for demente

FrP mener at personer med demens har krav på aktivitet og en meningsfylt hverdag. Fra 1. januar i år er alle kommunene pliktig å tilby et aktivitetstilbud for demente.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det i dag mellom 80 000 og 104 000 demente i Norge. Kampen for et verdig tilbud for personer med demens har lenge vært en kampsak for FrP.

– Kommunene har i dag ansvaret for å gi demente et meningsfullt aktivitetstilbud på dagtid. Dessverre ser vi at mange kommuner enten ikke har et slikt tilbud eller har et tilbud som er for dårlig. Også demente har krav på aktivisering og et meningsfullt liv, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Lovfestet plikt

Gjennom hele FrPs regjeringsperiode hadde vi en tilskuddsordning til dagaktivitetsplasser som kommunene kunne søke på. Ved opprettelsen av tilskuddet ble det anslått et behov for 9200 dagaktivitetsplasser. Fremskrittspartiet har i budsjettfremleggelsene fra 2013 til og med 2019 prioriterte tilskudd til 8900 dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens.

– Kommunene har rett og slett ikke ønsket å bruke opp tilskuddsordningen, de har etablert for få aktivitetsplasser og nå gikk tålmodigheten vår slutt. I fjor fikk FrP i regjering gjennomslag for å erstatte tilskuddsordningen med en lovfestet plikt for alle kommuner til å tilby dagaktiviteter til hjemmeboende med demens. Dette er en viktig seier for en stor gruppe mennesker som bare i begrenset grad klarer å kjempe for sine egne interesser, sier Bruun-Gundersen.

Hun forteller videre at tilskuddet for 2020 er erstattet med et rammetilskudd til kommunene, slik at de ikke trenger å søke på midlene

– Gjennom å lovfeste denne retten, fratar vi kommunene anledningen til å nedprioritere omsorgsoppgaver. Jeg har aldri hørt om en 6åring som ikke fikk lov å begynne på skolen fordi kommunen ikke hadde penger til skoleplasser. Nå vil heller ikke de demente i kommunene få avslag på aktivitetstilbud, fordi dette er en av kommunenes lovpålagte oppgaver, sier hun.

Viktig for både demente og pårørende

Bruun-Gundersen er glad for at Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for å lovfeste et aktivitetstilbud for demente over hele landet. Hun trekker frem at et verdig tilbud ikke bare er viktig for den demente selv, men også for de pårørende.

– Manglende aktivitetstilbud har ført til at de pårørende har fått en uforholdsmessig stor belastning med å ta vare på sine nærmeste. Nesten halvparten av de samlede omsorgsoppgavene for demente blir i dag utført av pårørende. Innføringen av et offentlig aktivitetstilbud vil derfor være til stor avlastning for pårørende som i dag sliter for å gi sine nærmeste et mer verdig liv, avslutter hun.