Foto av Siv Jensen.

Foto: Elin Eike Worren

Siv tar gjenvalg

– Jeg vil gjerne lede partiet i den nye opposisjonstilværelsen og bygge organisasjonen til nye høyder, sier Siv Jensen.

Siv Jensen har meddelt valgkomiteen at hun ønsker å fortsette som leder av Fremskrittspartiet.

– Partiet er inne i en spennende utvikling etter at vi gikk ut av regjering. Det er mange politiske kamper som skal kjempes, og organisasjonen skal bygges. Jeg har derfor gitt valgkomiteen beskjed om at jeg gjerne tar gjenvalg som partileder på Landsmøtet til våren, sier Jensen.

Vil sikre politisk gjennomslag

Jensen ble valgt til partileder på FrPs landsmøte i 2006. Til våren vil hun derfor ha ledet partiet i 14 år. FrPs forrige partileder, Carl I. Hagen, ledet partiet fra 1978 til 2006.


– Jeg har ledet FrP i opposisjonsrollen fra 2006 til 2013. Det er en rolle jeg trives i og vet at kan utnyttes for å sikre partiet gjennomslag. Derfor vil jeg gjerne lede partiet også i den nye opposisjonstilværelsen og bygge organisasjonen til nye høyder, sier hun, og legger til:

– FrP har landets tøffeste velgere. Jeg vil gjerne kjempe for deres stemmer og sikre politisk gjennomslag.

Valgkomiteen er konstituert

FrPs landsmøte arrangeres 1. – 3. mai på Clarion Conference Gardermoen. Ved siden av Siv Jensen er tre sentralstyremedlemmer på valg.

Valgkomiteen i FrP er konstituert og ledes av Bente Thorsen, fylkesleder i Rogaland. I tillegg er Frank Sve, Liv Gustavsen, Odd Eilert Persen og Eivind Stene medlemmer av komiteen. Kandidatene som er på valg har fått frist til 21. februar til å svare på om de tar gjenvalg. Deretter vil partiets fylkeslag få anledning til å komme med innspill. Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest 14 dager før Landsmøtet.