Foto av Jon Georg Dale.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergstuen

– Symbolpolitikken vinner frem

Regjeringen har varslet forsterkede klimamål. FrP mener symbolpolitikken har vunnet over fornuften.

– Når regjeringen varsler forsterkede klimamål er det nok et bevis på at det er symbolpolitikken som er det viktigste i klimapolitikken, sier energi- og miljøpolitisk talsmann i FrP, Jon Georg Dale.

I dag har Norge meldt inn et forsterket klimamål til Parisavtalen. Norges nye klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

– Når regjeringen nå melder inn en økt forpliktelse skjer det uten at vi vet noen ting om hva dette koster, om det bidrar til reduserte globale utslipp, eller hva det betyr for norske arbeidsplasser. Det er bare å gratulere Venstre med en ny seier over fornuften, sier Dale.

Dale er opptatt av at klimapolitikken må være næringsvennlig og rasjonell.

– For Fremskrittspartiet er det viktigste at vi bidrar til klimatiltak som kutter utslipp, ikke flytter utslipp. Det er all grunn til å frykte at Høyres ettergiven for Venstre i disse sakene bare bidrar til å øke kostnadene for folk og næringsliv i Norge, sier Dale og avslutter:

– Klimakur ble presentert forrige uke, den viste en rekke tiltak som var nødvendig for å nå den forpliktelsen som regjeringen nå legger opp til. Med det gjennomslaget Venstre nå har fått må vi forberede oss på at det blir betydelig dyrere å være bilist i norske distrikter, norsk matproduksjon vil reduseres og norsk næringsliv taper konkurransekraft mot våre utenlandske konkurrenter. Regjeringens beslutning viser dessverre at symbolpolitikken fortsatt er viktigst i klimapolitikken, det er uklokt.