Foto av Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

– Vaksinering er ingen privatsak

Fremskrittspartiet vil stille krav for å sørge for at alle barn følger barnevaksinasjonsprogrammet.

Økende antall tilfeller av meslingutbrudd får FrPs helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, til å reagere. Hun etterlyser strengere konsekvenser for ikke å la barn gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet.

– Vi må ta grep for å øke beskyttelsen mot smittsomme og dødelige sykdommer. Det innebærer for eksempel at alle barnehager bør stille krav om vaksine. På den måten beskytter vi de sårbare barna som av medisinske årsaker ikke kan vaksinere seg, eller som er for små til å ha fått tilbudet, sier hun, og legger til:

– Om du lar være å vaksinere deg eller dine barn, er det ingen privatsak. Det kan få dødelige konsekvenser, og du utsetter alle spedbarn i Norge for livsfarlige sykdommer.

Vil ramme de svakeste

Bruun-Gundersen påpeker at sykdommer som har vært utryddet i Norge kommer tilbake som følge av vaksinemotstand, innvandring og turisme. Nylig var det et nytt tilfelle av meslinger i hovedstaden.

– Vi må ikke glemme hvor viktige vaksiner er. Hvis for mange er uvaksinerte, mister vi gruppeimmuniteten vi har mot disse utryddede sykdommene, og det vil ramme de svakeste, som små barn, først, sier Bruun-Gundersen.

FrP vil innføre krav

Hun poengterer at det er valgfritt å ta vaksine, men at det bør få konsekvenser dersom du unnlater å vaksinere deg selv eller barna dine og dermed setter andre menneskers liv i fare.

– Du har ingen rett til å utsette andre og deres barn for smitte av alvorlige sykdommer. Derfor vil FrP innføre krav om dokumentert vaksinasjon for å få plass i offentlige barnehager, og tillate arbeidsgivere å stille vaksinasjonskrav til sine ansatte, avslutter hun.