Foto av Silje Hjemdal.

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

– Bankene må sette ned renten

Lavere renter bør komme folk flest til gode, mener forbrukerpolitisk talskvinne i FrP, Silje Hjemdal.

Nylig ble det klart fra Norges Bank at styringsrenten settes ned til 0 prosent. Styringsrenten har aldri vært på et så lavt nivå.

– Nå må bankene følge etter og redusere renten med en gang. De kan ikke bruke flere måneder på å innføre renteendringen, sier Silje Hjemdal, som sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet.

Høy arbeidsledighet

Hjemdal er opptatt av at bankene innfører renteendringen så fort som mulig, slik at rentekuttet kommer folk flest til gode.

– Corona-krisen har ført til mange permitteringer og til tross for at samfunnet gradvis åpner igjen, er det fortsatt mange som er arbeidsledige. Det kan føre til at mange sliter med å betale boliglånet. Derfor er det viktig at bankene kutter renten med en gang, sier Hjemdal og fortsetter:

– Styringsrenten er nå historisk lav, den er på null prosent. Dette bør komme forbrukerne til gode så fort som mulig. Dette for å hjelpe folk flest i en tid med høy arbeidsledighet best mulig. Her kan ikke bankene bruke måneder på innføre renteendringen, dette bør skje i dag.

Det er mye som tyder på at de største bankene kommer til å bruke lang tid på å innføre renteendringen.

– Jeg frykter dessverre at forbrukerne ikke kommer til å merke noe av rentekuttet på en stund. På vegne av forbrukerne håper jeg derfor at bankene kutter renten med en gang, slik at det blir lettere å betjene boliglånet og andre lån, sier Hjemdal og fortsetter:

– Kutt i renten gir folk flest en romsligere økonomi. Lavere lån gir økt kjøpekraft, som vil komme forbrukerne til gode og være et positivt tiltak for å få økonomien i gang igjen

Forbrukerne har makt

Hjemdal er også opptatt av at forbrukerne utnytter forbrukermakten. Ved forrige rentenedgang ringte hun selv sin egen bank og oppfordret den til å redusere renten.

– Jeg håper folk går gjennom betingelsene sine i banken og finner ut hvilke alternativer man har, enten gjennom å stille krav eller å sammenligne med andre banker. Her har vi forbrukere en unik mulighet til å utvise forbrukermakt. Da kan man spare mye penger som kommer svært godt med, avslutter Hjemdal.