Foto av Silje Hjemdal.

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

– Bankene må sette ned renten

Lavere renter bør komme folk flest til gode, mener forbrukerpolitisk talskvinne i FrP, Silje Hjemdal.

Nylig ble det klart fra Norges Bank at styringsrenten reduseres med 0,75 prosentpoeng til 0,25 prosent. Styringsrenten er nå på det laveste noen gang.

– Nå må bankene følge etter og redusere renten med en gang. De kan ikke bruke flere måneder på å innføre renteendringen, sier Silje Hjemdal, som sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet.

Høy arbeidsledighet

Det store kuttet i styringsrenten er rundt tre ganger så kraftig som en vanlig rentenedgang. Hjemdal er opptatt av at bankene innfører renteendringen så fort som mulig, slik at rentekuttet kommer folk flest til gode.

– Corona-krisen har ført til mange permitteringer og NHO forteller at arbeidsledigheten sannsynligvis er på sitt høyeste siden depresjonen på 30-tallet. Det kan føre til at mange sliter med å betale boliglånet. Derfor er det viktig at bankene kutter renten med en gang, sier Hjemdal og fortsetter:

– Bankene er veldig glade i å følge rentehevinger fra Norges Bank når det gjelder lånerenter og nedgang når det gjelder sparing. Nå forventer jeg at de tar ansvar og setter ned renten kjapt.

Det er mye som tyder på at de største bankene kommer til å bruke lang tid på å innføre renteendringen.

– Det ser dessverre ut som forbrukerne ikke kommer til å merke noe av rentekuttet på en stund. På vegne av forbrukerne håper jeg derfor at bankene kutter renten med en gang, slik at det blir lettere å betjene boliglånet, fortsetter Hjemdal.

Forbrukerne har makt

Hjemdal er også opptatt av at forbrukerne utnytter forbrukermakten. Nylig ringte hun selv sin egen bank og oppfordret den til å redusere renten.

– Jeg håper folk går gjennom betingelsene sine i banken og finner ut hvilke alternativer man har, enten gjennom å stille krav eller å sammenligne med andre banker. Her har vi forbrukere en unik mulighet til å utvise forbrukermakt. Da kan man spare mye penger som kommer svært godt med, avslutter Hjemdal.