Bård. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

Enighet om krisetiltak for luftfarten

FrP har sammen med Ap, Sp og regjeringspartiene fått på plass en lånegaranti på 6 milliarder kroner for å hjelpe norsk luftfart.

– Situasjonen for luftfarten er svært alvorlig. Dette er en betydelig pakke, men vi stiller klare krav til flyselskapene med denne løsningen. Jeg er glad vi fikk dette på plass, sier samferdselspolitisk talsmann i FrP, Bård Hoksrud.

I pakken foreslås det å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper.

Staten bidrar med 90 prosent av garantien forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent.

Krav til selskapene

Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien. For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i 3 måneder for å få tilgang til garantiene. Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

– I den situasjonen vi er, er dette riktig å gjøre, fortsetter Hoksrud.

SAS og Widerøe tilfredsstiller egenkapitalkravet. For Norwegian blir det stilt til rådighet en umiddelbar fasilitet på 300 millioner kroner. Når og hvis selskapet oppnår lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil det stilles til rådighet ytterligere 1,2 milliarder kroner. De siste 1,5 milliarder kronene vil stilles til rådighet når selskapet har forbedret soliditeten til et tilfredsstillende nivå.

Sikrer distriktene

– Vi sikrer også et minimumsnivå i flytilbudet i Norge i tiden fremover. Dette handler om å sikre et rutetilbud i distriktene der det ikke er et kommersielt grunnlag, sier Hoksrud.

Samferdselsdepartementet jobber nå med å få dette på plass. Norwegian, SAS og Widerøe vil få direktetildelt ruter.

Tiltak for luftfarten:

  • Fritak fra flypassasjeravgiften fra 1.1.2020
  • Fritak fra de tre avgiftene til Avinor som til sammen utgjør lufthavnavgiftene
  • Redusert moms på transport
  • Redusert arbeidsgiveravgift
  • Utsatt skatt
  • Endringer i permitteringsregelverket
  • Sikre kompensasjon til Widerøe knyttet til statlige anbudsruter i tråd med Stortingets vedtak 19. mars 2020