Foto. Siv Jensen

Foto: Elin Eike Worren

FrP foreslår asylinnstramminger

I kjølvannet av at Tyrkia åpnet grensen for migranter inn til Europa ser vi dramatiske bilder fra grensen mot Hellas. FrP foreslår derfor flere tiltak for en strengere innvandringspolitikk.

– Vi ser dramatiske bilder fra Europas yttergrenser i Hellas, der Tyrkia har åpnet sine grenser. Vi må være klare. Med 2015 friskt i minne, må vi være klare til å håndtere en ny situasjon, sier Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen.

Må innføre flere innstramminger

Fremskrittspartiet mener, på bakgrunn av situasjonen som nå har oppstått, at Norge må innføre flere innstramminger i innvandringspolitikken for å være klare til å håndtere en eventuell ny migrasjonsbølge. Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Jon Helgheim har derfor fremmet forslag om innstrammingstiltak i Stortinget.

– Stortinget fjernet muligheten til å instruere Utlendingsnemnda i 2017, til tross for advarsler fra FrP og Høyre, som vi den gang var i regjering med. Vi advarte om at det kunne komme nye tider der vi trenger denne muligheten, sier Sylvi Listhaug.

– Derfor foreslår vi å innføre denne bestemmelsen igjen, slik at det kan være mulig å instruere utlendingsmyndighetene om ikke å behandle asylsøknader fra mennesker som har hatt opphold i andre trygge land, som for eksempel Tyrkia, legger hun til.

Dette er tiltakene FrP har foreslått i Stortinget:

  • Gjeninnføre skillet mellom konvensjonsflyktninger og andre asylsøkere
  • Midlertidig oppholdstillatelse for enslige, mindreårige asylsøkere. FrP vil bare gi enslige mindreårige asylsøkere midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening
  • Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for familiegjenforening
  • Regler om underholdskrav må også omfatte asylsøkere og flyktninger
  • Tilknytningskrav for familiegjenforening. FrP mener det bør gjøres unntak fra retten til familieinnvandring med en referanseperson som har fått beskyttelse i Norge, dersom referansepersonen ennå ikke har fått permanent oppholdstillatelse og familielivet trygt kan utøves i et tredjeland som partene samlet sett har større tilknytning til enn Norge
  • Øke midlertidig oppholdstillatelse fra tre til fem år
  • Ingen automatisk rett til innreise for asylsøkere
  • Mulighet til å avvise asylsøkere på grensen
  • Gjeninnføring av instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda
  • Stoppe realitetsbehandling av asylsøkere som har oppholdt seg i Tyrkia eller et annet land hvor de ikke var forfulgt

Tar situasjonen på alvor

Partileder Siv Jensen påpeker at Fremskrittspartiet er det eneste partiet som tar situasjonen på alvor.

– Vi vet at jo strengere innvandringspolitikken er, jo færre migranter prøver å komme seg til Norge. Det var en dramatisk situasjon i 2015 da vi mottok over 30 000 asylsøknader. Det er viktig at vi er godt forberedt hvis vi får en ny migrasjonsbølge, og jeg håper derfor at våre innstramningsforslag får flertall, sier hun.

Streng innvandringspolitikk

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, forventer at Høyre støtter forslagene som nå er lagt frem.

– Høyre har vært tydelige på at Norge fortsatt skal ha en streng innvandringspolitikk selv om FrP er ute av regjering. Vi er i den situasjonen at Europa kan stå overfor en ny migrasjonsbølge, og da forventer jeg at Høyre støtter våre forslag til innstramminger. KrF og Venstre skal ikke diktere landets innvandringspolitikk, avslutter han.