Foto. Sivert Haugen Bjørnstad

Foto: FrP

– Ikke pengene det skal stå på

Sivert Bjørnstad mener politikernes viktigste jobb nå er å få landet trygt gjennom situasjonen.

– Vår viktigste, og egentlig eneste, jobb er å få Norge gjennom den situasjonen vi står i nå. Det gjelder selvsagt å sikre familiene trygghet, at arbeidstakerne som midlertidig eller permanent mister jobbene sine skal føle seg trygge på at staten stiller opp for dem, og ikke minst at vi skal hjelpe bedriftene over denne kneika, sier Bjørnstad.

Jobber med korona-tiltak

Han sitter i finanskomiteen på Stortinget for FrP, og melder om travle dager.

– Jeg veksler litt mellom hjemmekontor og mitt fysiske kontor på Stortinget for tiden. Dagene er ganske travle for oss i finanskomiteen nå, men på en helt annen måte enn tidligere. Vanligvis løper vi fra møte til møte på Stortinget, men det er det mindre av nå.
Nå jobber vi i all hovedsak kun med hvilke tiltak vi skal sette inn for å komme oss gjennom korona-situasjonen, sier Bjørnstad.

– Ikke pengene det skal stå på

Sannsynligvis har vi bare sett starten av denne krisen. Derfor må vi som politikere være klare til å komme med nye tiltak når det trengs.

Bjørnstad forteller at det er svært viktig at det nå har kommet på plass en første krisepakke for arbeidsfolk og næringslivet.

– Det viktigste er at vi på tvers av partier klart uttrykte at det ikke er pengene det skal stå på. I Norge er vi superheldige som har en kapitalsterk stat – det er det mange andre land som misunner oss nå. Det gjør også at vi har en større og helt annen fleksibilitet enn mange andre land. Jeg tror vi alle er enige om at det hadde blitt dyrere om vi ikke gjorde disse tiltakene, sier han.

– Samtidig er det viktig å si at vi sannsynligvis bare har sett starten av denne krisen. Derfor må vi som politikere være klare til å komme med nye tiltak når det trengs, legger han til.

God ordning for selvstendig næringsdrivende

Tiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere

  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av koronapandemien, får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av de siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av koronapandemien.
Under arbeidet med krisepakken, hadde Bjørnstad tett kontakt med arbeidslivet.

– For min del handlet arbeidet i all hovedsak om å være i kontakt med arbeidslivet for å få tips til hvordan vi kunne gjøre krisepakken så god som mulig. Jeg hadde god kontakt med både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, men ikke minst svært mange selvstendig næringsdrivende som gikk en svært utrygg fremtid i møte. Heldigvis fikk vi til en god ordning for dem også i den første krisepakken.

Leve så normalt som mulig

Bjørnstad forteller at han forsøker å leve som normalt selv om omstendighetene er spesielle.

– Jeg tror det er et godt råd å leve så normalt som mulig. Feriestemningen får vente til påska, sier han, og legger til at han likevel har et tips som kan få tiden i karantene til å gå litt fortere:

– Jeg er en stor podcast-fan og lytter alltid på det når jeg trener og når jeg flyr. Jeg hører mest på politiske podcaster, men også andre. Jeg kan anbefale Aftenpodden, Giæver og gjengen, Sånn er du og Misjonen. Forhåpentligvis vil det gjøre tiden i karantene litt kortere.

Noe av det som har rørt meg mest de siste dagene er alle de spontane applausene og takkene for de som står på dag og natt for alle oss andre.

Rørt av applausene

At folk har stått samlet og utvist stor takknemlighet til dem som jobber under virusutbruddet de siste dagene, har gjort inntrykk på Bjørnstad.

– Noe av det som har rørt meg mest de siste dagene er alle de spontane applausene og takkene for de som står på dag og natt for alle oss andre; alle dem som står i førstelinjeforsvaret i kampen mot viruset. Det burde vi egentlig ha gjort hver dag resten av året også, men vi må i alle fall gjøre det nå, avslutter han.