Bård. Foto.

Foto: FrP

Krever gratis bom og parkering

Fremskrittspartiet vil ha gratis bompasseringer og parkeringsplasser i storbyene for å begrense belastningen på kollektivtrafikken under virusutbruddet.

FrPs samferdselspolitiske talsmann, Bård Hoksrud, krever bedre fremkommelighet for bilistene i storbyene, gjennom gratis bompasseringer og gratis parkeringsplasser. Partiet mener dette vil begrense belastningen på kollektivtrafikken, noe som kan bidra til å redusere smittefaren under det pågående koronautbruddet.

– Denne situasjonen krever at vi stanser bompengeinnkrevingen og legger til rette for gratis parkering der det nå er parkeringsavgift. Dette er grep vi må ta for å hindre at viktige samfunnsfunksjoner stopper opp, sier Hoksrud, og legger til:

– I for eksempel Oslo har byrådet holdt på lenge med å fjerne bilene og ta bort mulighetene for parkering. Men nå står vi midt i et virusutbrudd og ser hvor kritisk dette faktisk er. Mange passasjerer kan føre til smitte fra trange busser og t-baner. Derfor bør vi begrense belastningen på kollektivtrafikken, gjennom å legge til rette for at de som har bil kan bruke den.

Kan begrense smitte

Hoksrud mener koronautbruddet bør være en vekker for mange.

– Dette bør tas i betraktning når man i fremtiden planlegger restriksjoner på bilbruk og parkeringsplasser. Vi må handle nå sånn at dette ikke skjer igjen ved fremtidens byplanlegging. Gjennom å fjerne slike restriksjoner kan vi begrense smittespredningen, sier han.

Krever handling

Hoksrud forteller at tiltakene skal være midlertidige inntil virusutbruddet er under kontroll, og at myndighetene må ta løpende avgjørelser underveis i spredningsforløpet.

– Det viktigste nå er å hindre spredning og få færre syke. Situasjonen krever handling fra regjeringen, byrådet i Oslo og politikerne i de store byene. FrP mener dette er tiltak som bør innføres så snart som mulig, avslutter han.