Foto. Sylvi Listhaug

Foto: FrP

Nye milliarder i hjelp til næringslivet

– Vi skal gjøre alt som trengs, sier Sylvi Listhaug.

FrP, de øvrige opposisjonspartiene og regjeringspartiene har blitt enige om ytterligere tiltak for å demme opp for de økonomiske skadevirkningene av koronakrisen.

Regjeringen vil bli pålagt å sørge for at helsevesenet, NAV og andre som skal håndtere denne krisen får tilført tilstrekkelig med midler og sykehusene skal få dekket uforutsette og nødvendige utgifter.

– Det er viktig for meg å slå fast at FrP er villig til å gjøre alt som trengs for å hjelpe norsk helsevesen, næringsliv og privatpersoner i den krisen landet vårt nå står i. Vi har klart å bli enige om ytterligere tiltak og den pakken som regjeringen opprinnelig la frem forrige fredag er svært kraftig styrket. Det var helt nødvendig, sier FrPs finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.

Reduserer arbeidsgiveravgiften

Ett av de viktigste nye økonomiske tiltakene er å redusere arbeidsgiveravgiften. Innbetalingen av arbeidsgiveravgiften vil reduseres med 4 prosentpoeng for 1 termin, altså to måneder. Dette vil koste 10 milliarder kroner.

– Disse tiltakene vil ha mye å si for å lette byrden for bedriftene, og dette var et av de viktigste punktene for FrP å få på plass. Dette vil merkes raskt og vil bidra til å bedre likviditeten i bedriftene. Det koster mye penger, men det er langt billigere å bruke disse pengene nå, enn å måtte betale for konsekvensene av å ikke gjøre noe på et senere tidspunkt, forteller Listhaug.

I Nord-Troms og Finnmark, der de har 0-sats på arbeidsgiveravgiften, skal det kompenseres i en tilsvarende periode med 250 millioner kroner.

Opprettholde flytilbud

Luftfarten var kanskje den bransjen som ble rammet hardest først. Derfor settes det inn ytterligere tiltak, i denne omgang spesielt rettet mot Widerøe.

Selskapene som opererer de såkalte FOT-ruter, som i hovedsak driftes av Widerøe, skal nå kompenseres. FOT-ruter er flyruter der markedet alene ikke leverer et tilfredsstillende flytilbud og der samferdselsdepartementet kjøper flytjenester gjennom en offentlig konkurranse og setter til krav til pris, kapasitet og frekvens. FOT-rutene er hovedsakelig i Nord-Norge og på Vestlandet.

Nå skal staten betale differansen mellom bortfall av inntekter og bortfall av kostnader på disse rutene som følge av koronakrisen. Færre passasjerer fører til inntektssvikt. Samtidig skal tilskuddet utbetales forskuddsvis.

– Flyrutene i spesielt Nord-Norge er ryggraden i transportsystemet her. Derfor er de nødt til å opprettholdes. Vi kan ikke risikere at en stor andel av befolkningen kan havne i en situasjon der de ikke har et tilstrekkelig transporttilbud, sier Listhaug.

Vil redusere ferjeprisene

Et ytterligere tiltak rettet mot samferdselstilbudet i distriktene er at Stortinget vil instruere regjeringen til å fremme et forslag som skal sikre reduserte takster på riksveifergene for en avgrenset periode.

– Fergeprisene har den siste tiden blitt alt for høye, og å få redusert disse gjør det litt lettere for folk som er nødt til å benytte fergene i hverdagen. Folk langs kysten vår er selvsagt i like stor grad som alle andre rammet av den økonomiske krisen vi står i, avslutter Listhaug.