Foto. Jon Engen-Helgheim

Foto: FrP

– Strider mot sunn fornuft

Jon Helgheim ber regjeringen innføre full stans for asylsøkere til Norge

På tross av at regjeringen har varslet at de har stengt den norske grensen på grunn av virussituasjonen, får asylsøkere fremdeles komme inn i landet. Innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Jon Helgheim, ber nå regjeringen innføre en full stans for at asylsøkere kan komme til Norge.

– For øyeblikket er det norske samfunnet i en lammet tilstand. Alle må gi avkall på goder og ressursene er svært begrenset. I denne situasjonen er det urimelig å bruke omfattende ressurser, som kunne ha vært brukt andre steder, på å ta imot asylsøkere, sier Helgheim.

– Jeg tror folk flest har respekt for at myndighetene nå har innført sterke og midlertidige begrensninger på grunn av virussituasjonen. Jeg frykter på den andre siden at folk mister respekten for disse vedtakene dersom nordmenn må ofre alt mens det samtidig skal være fritt frem for asylsøkere, legger han til.

Helgheim viser til at det på Råde er bygget et nytt mottakssenter for asylsøkere. Han mener man heller kan bruke dette stedet som et beredskapssenter for kritiske pasienter i tiden som kommer.

– På Råde mottakssenter er det bygget et stort og velutstyrt legesenter som blant annet er beregnet på å unngå smitte. Dette er et godt eksempel på et sted vi nå heller bør benytte til å behandle eventuelle kritiske pasienter som trenger medisinsk bistand, sier han, og avslutter:

– Nå må vi rett og slett sette alt inn på å hjelpe vår egen befolkning. Det strider mot enhver sunn fornuft å bruke ressurser på å ta imot asylsøkere når landet er i dyp krise, har stor ressursmangel og det er fare for tap av veldig mange menneskeliv.