Foto. Siv Jensen

Foto: FrP

– Viktigst å ivareta folks liv og helse

FrP legger frem tiltak i forbindelse med koronautbruddet.

– Det viktigste nå er å ivareta folks liv og helse. Det innebærer at færrest mulig skal bli smittet, og at det blir minst mulig konsekvenser for folk. Nå har endelig regjeringen tatt grep for å hindre smitte, og det støtter vi opp om, sier partileder Siv Jensen.

– Kan ikke etterlate oss et næringsliv i ruiner

Partilederen understreker at koronaviruset også har store konsekvenser for norsk næringsliv og dermed tusenvis av arbeidsplasser.

– Når koronaviruset går over kan vi ikke etterlate oss et næringsliv i ruiner. Det som skjer nå kan ha store konsekvenser for norsk næringsliv og dermed ansatte i mange private bedrifter i tiden fremover. Derfor er det viktig at det settes inn tiltak som virker øyeblikkelig for å avhjelpe bedriftenes likviditetsutfordringer og økt belastning som følge av permitteringer, sier hun, og legger til:

– Vi må i størst mulig grad unngå massive konkurser og at bedrifter og dermed arbeidsplasser går tapt.

Urimelig at foreldre må ta regningen

FrPs finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug, påpeker at det også må tas hensyn til at familier kan få store økonomiske problemer og dermed ha utfordringer med å få endene til å møtes.

– Det kan bli vanskelig for mange å håndtere løpende utgifter som boliglån om denne situasjonen vedvarer. Derfor er det viktig at vi iverksetter tiltak som hjelper arbeidstakerne i situasjonen vi er i nå, sier hun.

– Det er urimelig at foreldrene selv sitter igjen med regningen dersom de må være hjemme fordi skoler og barnehager stenger, legger Listhaug til.

Regjeringen må følge opp umiddelbart

Jensen og Listhaug la i dag frem en lang rekke tiltak. Dette mener FrP er et absolutt minimum at regjeringen følger opp allerede i morgen.

– Dersom regjeringen ikke viser evne og vilje til å iverksette dette, vil vi søke flertall med andre partier i Stortinget for å få på plass dette umiddelbart, sier Jensen, og avslutter:

– Fremover vil det også være behov for flere andre tiltak spesielt rettet inn mot ekstra utsatte bransjer som reiseliv generelt og luftfart spesielt. Det vil vi komme tilbake til.

Dette er FrPs forslag til tiltak:

Grep for å ivareta liv og helse

 • Det må sørges for at helsevesenet har tilstrekkelige økonomiske rammer for å håndtere pandemien.

Grep for å ivareta arbeidstakere

 • Antall «sykt-barn-dager» dobles ut året. Slik kan foreldre være trygge på at de ikke mister inntekt hvis de må være hjemme med barn som ikke kan være i barnehage eller på skole.
 • Staten dekker kostnaden for at foreldre må være hjemme med barn som sendes hjem fra skole og barnehage, og for arbeidstakerens fravær knyttet til sykemelding og permittering.

Grep for å redde arbeidsplasser

 • Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift. Dette treffer bredt alle bedrifter som er berørt.
 • Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering fjernes. 
 • Fjerne lønnsplikt for arbeidsgiver i situasjoner der foreldre må være hjemme med barn som sendes hjem fra skole og barnehage, og for fravær knyttet til sykemelding og permittering. Dette betyr at staten overtar denne finansieringen.
 • Mer fleksible arbeids- og overtidsbestemmelser slik at bedriftene kan opprettholde nødvendig aktivitet. 
 • Midlertidig lemping på krav om kompetanse for å stimulere til dugnadsånd i befolkningen.
 • Midlertidig fjerne formuesskatten for bedrifter med underskudd.

Grep for å styrke finansnæringen

 • Motsyklisk kapitalbuffer reduseres med minimum ett prosentpoeng for å øke likviditeten i bankene.
 • Finanstilsynet instrueres slik at IRB-skjerpelser ikke gjennomføres for bankene nå.
 • Det foretas nødvendige presiseringer i boliglånsforskriften for økt fleksibilitet for boliglånskunder som får redusert inntekt som følge av permiteringer osv.
 • Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften utvides.