Foto av Åshild Bruun-Gundersen.

Foto: FrP

Benytt privat kapasitet

FrP vil benytte ledig kapasitet hos de private sykehusene.

Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen er klinkende klar i sin tale: hun vil la private muskler bidra i korona-krisen.

– Vi kan løse utfordringen med sprengt kapasitet på bare noen dager ved å forene alle gode krefter. Det viktigste er at alle som trenger det får god behandling, ikke om sykehuset er offentlig eller privat. Nå ser det ut til at myndighetene har begynt å bruke LHL-sykehuset ved Gardemoen, noe som er svært positivt, men vi bør også utnytte flere andre private sykehus med ledig kapasitet, sier Bruun-Gundersen.

Helseministeren må tørre

FrP-politikeren oppfordret allerede i midten av mars helseministeren til å ta i bruk ledig kapasitet hos de private sykehusene.

– Det er over to uker siden vi for første gang foreslo å ta i bruk ledig kapasitet hos private aktører, og henviste til LHL-sykehuset på Gardermoen som et egnet korona-sykehus. Nå viser tiden at vi har fått rett. Om også andre private sykehus har ledig kapasitet tilgjengelig, må Høie straks komme på banen og utnytte disse. Vi trenger alle sengeplasser vi kan få tak i, og det er nødvendig med rask avklaring slik at man ikke havner i en situasjon der man er bakpå. Ideologiske skylapper kan ikke gå foran folks liv og helse, sier Bruun-Gundersen og fortsetter:

– Private sykehus er ikke et problem, men en del av løsningen. Det kan umulig være vanskelig for Bent Høie å gi grønt lys for flere av privatsykehusene. Helseministeren har midlene til å løse dette, han må bare tørre å bruke dem.

Kommunene sliter med kapasitetsproblemer

Bruun-Gundersen påpeker at kommunene som sliter med kapasitetsproblemer også bør utnytte de private aktørene.

– I denne krisen vil det være flere enn før som har behov for hjemmehjelp, ettersom pårørende ikke kan stille opp på samme måte som tidligere. Mange av de som vanligvis stiller opp for de eldre er i hjemmekarantene eller frykter smittespredning selv. Det er da viktig at kommunene med kapasitetsproblemer benytter private krefter, slik at alle får den hjelpen de har krav på, avslutter Bruun-Gundersen.