Foto. Sylvi Listhaug

Foto: FrP

Enighet om kontantstøtte til bedrifter

– Nå må oljenæringen prioriteres, mener Sylvi Listhaug.

Det er nå enighet på Stortinget om en ordning med kontantstøtte til bedrifter. Finanspolitisk talsperson i FrP, Sylvi Listhaug, mener det nå er viktig at regjering kommer med forslag som kan redde tusenvis av arbeidsplasser i olje- og gassindustrien.

– For oss var det helt sentralt at ordningen kommer på plass 17. april, så pengene kan betales ut til bedriftene og redde arbeidsplasser. Det viktigste nå er at regjeringen raskt kommer med forslag som kan redde tusenvis av arbeidsplasser i olje- og gassindustrien, sier hun.

Nødvendig for å redde arbeidsplasser

Listhaug forklarer at kontantstøtten vil sikre at bedrifter som har måttet stenge helt ned, eller som har hatt et kraftig inntektsbortfall, som følge av korona-utbruddet, vil få kompensert en stor del av sine faste kostnader.

– Dette er helt nødvendig for å redde mange bedrifter som nå står på kanten av stupet fra konkurs. Dette handler også om arbeidsplassene til tusenvis av mennesker, mange av dem permittert. Vi er glad det har blitt en bred enighet, sier Listhaug.

Justeringer underveis

Hun forteller at ordningen vil dekke inntil 90 prosent av faste kostnader som husleie, strøm og forsikringer til bedriftene som har måttet stenge ned. Bedrifter som ikke har måttet stenge, men har hatt kraftig fall i inntektene, kan minus en egenandel, få inntil 80 prosent dekning.

– Vi vet at noen bedrifter, eksempelvis de som er sesongavhengige, ikke kommer godt nok ut. Det kommer også til å bli andre utslag som det blir nødvendig å se på. Derfor er det viktig at det gjøres justeringer underveis. Men det viktigste nå var å ikke forsinke oppstarten av ordningen og utbetalingen av pengene, sier Listhaug.

– Dypt umoralsk å misbruke fellesskapets midler

Kontroll med ordningen vil bli gjort underveis og i etterkant, men Listhaug mener det ikke er noen grunn til å være naiv og at useriøse aktører og kriminelle vil prøve å utnytte den. Derfor vil hun blant annet styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

– Å misbruke fellesskapets midler i den krisen vi nå står i er ikke bare kriminelt, det er også dypt umoralsk. FrP er opptatt av å styrke blant annet A-krimsentrene og Økokrim for å avsløre de som utnytter og misbruker krisepakkene. Derfor fremmer FrP et eget forslag på Stortinget i dag om det, sier hun.

Marsjordre om olje og gass

En svært viktig sak for FrP i disse forhandlingene har vært å få satt fart på regjeringens arbeid for å komme med tiltak rettet mot Norges viktigste næring; olje og gass. Listhaug er tilfreds med at regjeringen nå har fått marsjordre om å komme raskt tilbake med forslag til å stimulere investeringene i olje- og gassnæringen. Dette skal skje før revidert nasjonalbudsjett.

– Landets viktigste næring har fått en trippel smell. De må hanskes med korona-utbruddet, overproduksjon på det globale markedet og en kollaps i oljeprisen. Dette er en langsiktig næring og hjulene må holdes i gang. Det haster og vi har ingen tid å miste. Det handler om å redde tusenvis av arbeidsplasser over hele landet, sier Listhaug.

Særlige tiltak for reiselivsnæringen

Listhaug påpeker at reiselivsnæringen er også svært hardt rammet, og det er helt nødvendig at det settes inn særlige tiltak mot denne.

– Derfor mener vi at reisegarantifondet må styrkes, det vil hjelpe spesielt pakkereiseoperatørene som befinner seg i en svært vanskelig situasjon der de må refundere kansellerte bestillinger i stort omfang. Vi ber regjeringen raskt komme tilbake med et forslag til hvordan reisegarantifondet kan styrkes og sørge for at ikke en hel bransje går over ende, avslutter hun.