Foto av Jon Georg Dale.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Ja til olje og gass i Barentshavet nord

Den kommende forvaltningsplanen for Barentshavet må åpne for petroleumsaktivitet i nordområdene, mener Jon Georg Dale.

Oljedirektoratet anslår at store, uoppdagede petroleumsforekomster befinner seg i Barentshavet Nord. For at Norge skal kunne fortsette å være en betydelig eksportør av olje og gass i tiårene som kommer, er det helt avgjørende at myndighetene tillater aktivitet lenger nord enn i dag.

Må åpne for aktivitet i nordområdene

Energi- og miljøpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Jon Georg Dale, mener at den kommende forvaltningsplanen for Barentshavet må åpne opp for petroleumsaktivitet i nordområdene.

– Mens de fleste av de andre partiene på Stortinget dessverre har markert seg negativt til olje- og gassproduksjon i Barentshavet Nord, er Fremskrittspartiet heller av den oppfatning at vi må sikre stabile og langsiktige rammevilkår for olje- og gassnæringen, sier Dale.

– Når oljedirektoratets anslag av olje- og gassforekomster i Barentshavet Nord er så positive som de er, vil det være uansvarlig av norske myndigheter ikke å åpne opp for produksjon av noe som vil gi milliardinntekter og arbeidsplasser til det norske velferdssamfunnet, legger han til.

Iskanten må være dynamisk

Et begrep som står sentralt i den politiske diskusjonen om olje- og gassaktivitet i nordområdene, er «iskanten». Iskanten er i dag grensen for hvor selskapene på sokkelen kan drive aktivitet, og er områder der det er mer enn 30 prosent sannsynlighet for sjøis i april måned, basert på et gjennomsnitt av målinger i tidsperioden 1967 – 1989. Den reelle iskantsonen er derimot i konstant bevegelse, og har trykket seg lenger nordover de siste tiårene. Dale mener derfor at også den politiske definisjonen av iskantsonen må trekkes lenger nord.

– Dagens definisjon av iskanten er en utdatert og politisk bestemt strek på kartet, som setter altfor strenge begrensninger på olje- og gassnæringen i nordområdene. FrP har lenge vært tydelige på at vi ønsker at denne grensen må være dynamisk og dermed ta hensyn til hvor den faktiske iskantsonen befinner seg, sier Dale.

– Jeg ser med stor uro på hvordan krefter i partier som Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet nå tar til orde for å trekke den politisk bestemte definisjonen av iskanten lenger sørover. Dette vil kun begrense mulighetene for næringsaktivitet i nord ytterligere, og vil ikke være noe annet enn en gavepakke til andre og større oljeproduserende land som gjerne vil ta over Norges olje- og gassproduksjon, arbeidsplasser og inntekter, avslutter han.