Foto. Sylvi Listhaug

Foto: FrP

Listhaug leder programkomiteen

Landsstyret har nå valgt programkomité for 2021. Partiets 1. nestleder, Sylvi Listhaug, skal lede komiteen.

Arbeidet med nytt partiprogram til stortingsvalget i 2021 er i gang, og det har allerede kommet inn mange innspill til nytt partiprogram fra både organisasjoner og enkeltpersoner. Nå har landsstyret valgt medlemmene av programkomiteen som skal arbeide videre med det nye partiprogrammet.

Dette er den nye program- og redaksjonskomiteen:

Sylvi Listhaug  Leder    
Hans Andreas Limi  Medlem
Liv Gustavsen  Medlem
Frode G. Hestnes Medlem
Truls Gihlemoen Medlem
Dagfinn Olsen Medlem
Margrete Dysjaland Medlem
Eivind Stene Medlem
FpU-formann (til enhver tid sittende) Medlem

Vi vil ha dine innspill

Programkomiteen skal skape et partiprogram som svarer på morgendagens utfordringer og gir en enklere hverdag for folk flest og næringslivet. Nå skal gjeldende program sendes ut på formell høring slik at alle lokal- og fylkeslag gis mulighet til å komme med innspill. I tillegg er programkomiteen avhengig av flere innspill fra folk, bedrifter og organisasjoner for å lage et best mulig program. Vi håper derfor at du vil bidra med innspill for å gjøre Norges beste partiprogram enda bedre.

Dagens program gjelder frem til valget i 2021, og er vedlagt i bunnen av artikkelen. Dette er et godt utgangspunkt for forslag til endringer og ny politikk. Hvis du også har en mening om hvor i programmet du mener innspillet passer best, kan du gjerne presisere dette.

Innspillene kan sendes på e-post til program@frp.no.

Her finner du gjeldende partiprogram: Prinsipp- og handlingsprogram 2017 – 2021

Spørsmål eller andre henvendelser knyttet til komiteens arbeid kan rettes til Ronny Røste på e-post: ror@frp.no.