Foto. Jon Engen-Helgheim

Foto: FrP

– Uaktuelt

FrPs Jon Helgheim mener det er helt uaktuelt at Norge skal ta imot migranter fra leire i Hellas. – Første steg mot ny asylkrise, sier han.

Tyskland varslet nylig at de vil ta imot 1 500 bare fra leire i Hellas. Samtidig har landet oppfordret andre europeiske stater til å bli en del av en "koalisjon av villige" for å ta imot flyktninger og migranter. Bakteppet er Tyrkias beslutning om å åpne sine grenser mot Europa. Det reagerer FrPs innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, sterkt på.

Første steg mot ny asylkrise

Han mener dette vil være først steg for å etablere en ny asylkrise i Europa, og forventer at regjeringen nå følger opp tidligere vedtatt asylpolitikk.

– Å starte med å motta flere migranter fra Hellas er første steg for å etablere en ny asylkrise i Europa. Det var også slike signaler som kom først i 2015, og det vil bare utløse et skred av nye forsøk på å nå Europa, sier Helgheim.

– Om det hentes 1 000 barn fra leire i Hellas, vil det alltid stå 100 000 nye til å overta plassene. Slik blir dette en ond sirkel av lidelse og nød, legger han til.

Forventer at regjeringen følger opp vedtatt asylpolitikk

Etter oppfordringen fra tyske myndigheter tok det ikke lang tid før SV varslet at de ville fremme forslag i Stortinget der de ber regjeringen sørge for at Norge tar imot 1 500 personer fra Hellas.

– Det overrasker meg dessverre ikke at SV nå lar seg lokke inn i et storpolitisk spill regissert av Tyrkia. For FrP er det helt uaktuelt å gå med på dette, og jeg forventer at regjeringen nå setter ned foten og følger opp tidligere vedtatt asylpolitikk, sier Helgheim.

Hjelp i nærområdene

Han understreker at det å åpne opp for å hente noen av migrantene til Norge, som vil utløse et skred av nye asylreiser, er den dyreste og dårligste måten å hjelpe på.

– Den beste hjelpen vi kan gi er å sørge for at grunnløse asylsøkere ikke reiser, og at de som trenger det får hjelp der de er. Her gjør Norge masse og FrP støtter ytterligere tiltak i nærområdene. På den måten hjelper vi langt flere av dem som trenger det aller mest, sier Helgheim, og avslutter:

– Asylordningen lokker tusenvis av mennesker ut i lidelse og død. Flere hundre tusen havner i situasjoner langt verre enn hva de reiste fra i forsøket på å nå gode velferdsordninger i Europa. Dette må snart ta slutt, og da må vi slutte å innvilge asyl.