Foto av Morten Ørsal Johansen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Viktig for hestenæringen

– Bra at regjeringen lytter til hestenæringen og FrP og fjerner totalisatoravgiften for 2020, sier FrPs Morten Ørsal Johansen.

Regjeringen fremmer forslag for Stortinget om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020. Dette vil hjelpe hestenæringen i en svært krevende situasjon, mener Morten Ørsal Johansen, som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

– For en allerede vanskeligstilt hestenæring er koronanedstengingen katastrofal. Jeg er glad for at regjeringen har lyttet til hestenæringen og til FrP. Vi har lenge tatt til orde for å fjerne hele totalisatoravgiften, og nå blir den fjernet i hvert fall ut 2020, sier Ørsal Johansen, og legger til:

– Hvis ikke regjeringen hadde tatt grep nå, kunne dette vært vinn eller forsvinn for norsk travsport slik vi kjenner den.

En vanskeligstilt næring

Ørsal Johansen understreker at travsporten og hestenæringen har hatt det vanskelig lenge.

– Grunnen til at det er så ekstra ille nå, er at alle baner er nedstengt. Inntektsgrunnlaget er borte. Trenere, hesteeiere og kusker står uten jobb. Å fjerne totalisatoravgiften er et første steg på veien for å hjelpe denne næringen, så må vi selvsagt også se på andre tiltak som kan være behjelpelig etter hvert, sier han, og fortsetter:

– De siste årene har det vært en negativ utvikling i spill på hest, som igjen har gått utover hestesporten i sin helhet. FrP fikk i fjor gjennomslag for å redusere totalisatoravgiften med 10 prosent. Selvsagt ønsket vi mer, men jeg skal innrømme at det var vanskelige forhandlinger for å få det gjennom, siden alle partier har sine prioriteringer. Nå er jeg imidlertid glad for at også regjeringspartiene innser viktigheten av å redde hestenæringen i Norge ved å ta bort hele avgiften i hvert fall for 2020.

Godt for hele hestenæringen

Ørsal Johansen forteller at totalisatoravgiften nå tilbakeføres til det den opprinnelig var ment for; hestemiljøet. Det kan være med på å sikre at arbeidet som gjøres på travbaner, hestesentre og andre deler av hestemiljøet kan fortsette.

– Totalisatoravgiften har vært en pine for travsporten i Norge. Det er bra at regjeringen lytter til hestenæringen og FrP og fjerner avgiften for 2020, sier han, og avslutter:

– Jeg vil benytte anledningen til å takke alle i travsporten og i hestenæringen som har sendt meg og mine kolleger i FrP innspill og henvendelser. Det nytter å løfte frem viktige saker.