Foto. Sylvi Listhaug

Foto: FrP

– Norsk økonomi trenger kraftigere lut

Fremskrittspartiet mener revidert nasjonalbudsjett må forbedres kraftig for at den økonomiske aktiviteten i landet skal ta seg opp.

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. FrPs finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug, mener regjeringen er for passive og ikke treffer tiltak som i tilstrekkelig grad sikrer arbeidsplasser, bedrifter og nysatsinger i næringslivet.

– Det ser ut til at regjeringen undervurderer hvor hardt koronakrisen rammer norsk økonomi. Både Norges Bank og mange fagøkonomer har langt dystrere spådommer for økonomien enn det regjeringen nå presenterer, sier hun.

– For puslete

Listhaug forteller at regjeringen legger til grunn at fallet i BNP blir fire prosent. Dette er lavere enn det Norges Bank og ledende økonomer spår.

– Vi mener tiltakene i revidert nasjonalbudsjett er for puslete, og frykter at dette også blir tilfelle med den varslede krisepakke 3 i lys av det regjeringen nå presenterer. Vi vet allerede at det som kommer for oljenæringen ikke kommer til å redde tusenvis av arbeidsplasser som nå er i fare. FrP kommer til å kjempe for at oljenæringen og leverandørindustrien skal overleve denne krisen. Det trengs rett og slett kraftigere lut til for å få hjulene raskt i gang, sier hun.

Revidert nasjonalbudsjett

  • Regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 12. mai
  • I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og gjennomføringen av den økonomiske politikken det inneværende året oppdatert
  • Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni
  • Les mer om revidert nasjonalbudsjett 2020 her: Revidert nasjonalbudsjett 2020

Kilde: regjeringen.no

Vil løse krisen med skatte- og avgiftskutt

Fremskrittspartiet får en avgjørende rolle denne våren for å sikre bedrifter og folks arbeidsplasser i privat sektor. Partiet er helt tydelig når det gjelder skatter og avgifter. Mye av dette vil bli gjenstand for debatt når regjeringen legger frem fase 3-tiltakene 29. mai.

– Krevende tider for bedrifter og folk flest må møtes med målrettede tiltakspakker mot de mest berørte bransjene, ikke upresise forslag som ikke treffer. Vi må løse krisen med skatte- og avgiftskutt, ikke skjerpelser. Det er uaktuelt å gå bort fra reduksjonene i eiendomsskatten, sier Listhaug.

– Vi er også svært utålmodige på vegne av spesielt sesongbedriftene som sliter ekstra, og som må ha på plass tiltak som treffer. Mange står på randen av konkurs, så dette haster, legger hun til.

Etterslepet i helsevesenet må innhentes

Listhaug påpeker at helsekøen vokser som følge av pandemien. Svært mange screeninger og behandlinger er satt på vent, og tusenvis av pasienter sitter og venter på sine prøvesvar eller behandlinger. Det er en situasjon som ikke kan vedvare.

– For FrP er det svært viktig å gjenoppta normaldriften i helse-Norge så snart som mulig. Vi har fått et betydelig etterslep i helsevesenet som må innhentes, og regjeringen ser ikke ut til å ta nok hensyn til denne grunnleggende problemstillingen, sier hun, og legger til:

– Tilbakemeldingene fra pasient- og brukerorganisasjonene er at mange har vært bekymret for å oppsøke helsetjenesten den siste tiden. Vi vet at mer enn 50 000 screeningundersøkelser på kreftområdet er utsatt, utredningsaktiviteten i sykehusene har gått ned og aktiviteten med kliniske studier er betydelig redusert. Dette er et etterslep helsevesenet må settes i stand til å hente inn så raskt som mulig.

Avgiftskutt for å begrense handelslekkasje

Listhaug forteller videre at Fremskrittspartiet også vil redusere noe av handelslekkasjen til Sverige ved å justere avgiftene på typiske lokkevarer. Dette for å styrke norsk næringsliv og redusere kostnadene for norske forbrukere.

– Mange har mistet jobben og har en mer anstrengt økonomi. Når grensene er stengt ser vi nå at grensehandelen har stupt og gitt stor omsetningsøkning for butikker i Norge. FrP vil begrense grensehandelen ved å redusere avgifter på lokkevarer, slik at vi kan beholde arbeidsplasser og penger i Norge, sier Listhaug, og fortsetter:

– Derfor vil vi redusere avgifter som har betydning for dette. Sukkeravgift, emballasjeavgift, tobakksavgift og alkoholavgift er viktig å se på.

Vil redusere bilavgifter

Listhaug understreker at bilen er viktigere enn noen gang, og et godt alternativ til kollektivtrafikk mange steder. Mange ønsker ikke å utsette seg for smitte, og velger derfor å kjøre selv.

– Vi ønsker alltid å redusere bilavgifter. Derfor vil vi kjempe for å redusere avgiftstrykket på bil, avslutter hun.