Foto. Siv Jensen

Foto: FrP

Ber regjeringen benytte privat kapasitet

– Vil man ikke ta i bruk all ledig kapasitet når man ser at helsekøene øker? Er ikke private aktører gode nok for regjeringen lenger? spør Siv Jensen.

Fremskrittspartiets partileder benyttet onsdagens spørretime til å spørre statsministeren om hvordan regjeringen vil forsikre seg om at kommunene sørger for at sårbare mennesker får den hjelpen de trenger også under virusutbruddet. I tillegg ville hun vite om regjeringen vil benytte seg av ledig kapasitet hos private aktører når vi ser at helsekøene vokser.

Overlatt til seg selv under koronakrisen

Jensen viser til at vi nå hører flere og flere historier om sårbare mennesker som har blitt overlatt til seg selv og ikke har fått den hjelpen de sårt har behov for etter nedstengingen av samfunnet for å begrense smitten av koronaviruset.

– Blant annet har TV2 fortalt historien om døvblinde Geir på 77 år, som er helt avhengig av tolkeledsager for å kommunisere og gjøre hverdagslige og helt nødvendige gjøremål. Når tolketjenesten plutselig ble nedstengt forteller Geir at han ble sittende flere dager uten informasjon om hvorfor ingen dukket opp for å hjelpe ham. Når man er blind og ikke kan lese hjelper det ikke at det blir sendt SMSer og legges ut informasjon på hjemmesiden til NAV, sier hun.

– Vi har også fått høre om Monica på 49 år, som er helt avhengig av assistent for å få hjelp til enkle behov i hverdagen; som å gå på do, kle på seg, stå opp av senga og spise. Monicas assistent kunne ikke lenger hjelpe henne på grunn av smittefaren, så familien måtte trå til. Det har gått utover jobbene deres. Monica fikk svar fra kommunen om at familien kunne få omsorgsstønad, men at dette ville gå utover vedtaket hun hadde om brukerstyrt personlig assistent, legger Jensen til.

– Hjerteskjærende

Hun viser videre til VGs fortelling om ekteparet Hanna Karine og Egil, som begge døde av koronaviruset. Egil ble først innlagt på behandlingssenter og senere sykehus, mens Hanna Karine ble overlatt til seg selv uten noen form for tilsyn, selv om det var tydelig at hun også hadde symptomer.

– Hanna Karine hadde kontakt med kommunen per telefon, men det var ingen som besøkte henne for å undersøke helsetilstanden hennes. Etter at hun gikk bort, fant datteren ut hvor dårlig Hanna Karine hadde vært. Hun forteller at moren ikke engang hadde klart å sette matvarene hun fikk levert inn i kjøreskapet. Det var altså ingen som undersøkte helsetilstanden hennes tilstrekkelig, sier Jensen, og fortsetter:

– Disse historiene er hjerteskjærende, og viser helt uverdige forhold for folk i sårbare situasjoner. Vi trenger bedre rutiner for å følge opp disse menneskene. Regjeringen må forsikre seg om at kommunene, som har ansvaret for disse tjenestene, sørger for at hjelpen kommer frem på tross av virusutbruddet.

Har medført lange helsekøer

Partilederen påpeker at nedstengingen av samfunnet trolig har medført lange helsekøer.

– Kontroller, undersøkelser og operasjoner har blitt utsatt, og folk har tatt mindre kontakt med fastlegen sin. Det vil ta svært lang tid å ta igjen etterslepet og køene som har bygget seg opp i helsevesenet vårt. Blant annet opplyser Kreftforeningen om at 50 000 screeningundersøkelser er utsatt. Vi ser altså en oppblomstring av lange køer med sårbare mennesker som har fått hele livet sitt satt på vent, sier hun.

Ta i bruk privat kapasitet!

Partilederen minner om at en rekke private helseaktører viste en enorm vilje til å bidra da helseminister Bent Høie inviterte til dugnad i forbindelse med koronautbruddet. LHL-sykehuset ved Gardermoen stilte seg tidlig til disposisjon, og investerte 20 millioner for å omstille og klargjøre. Helse Sør-Øst fulgte aldri opp videre.

– Det er en skandale! Vil man ikke ta i bruk all ledig kapasitet når man ser at helsekøene øker? Er ikke private aktører gode nok for regjeringen lenger? Det kan ikke være sånn at private aktører blir bedt om å bidra, for så ikke å få signert avtalen. Private aktører trenger faktisk også forutsigbarhet. Paradokset blir komplett når regjeringen har invitert til dugnad, men ikke tar imot dem som stiller seg til disposisjon, sier Jensen.

– Fremover forventer jeg og FrP at regjeringen benytter seg av privat kapasitet for å ta unna helsekøene som koronaviruset har medført. Når regjeringen inviterer til dugnad, kan de ikke trekke seg etter at den har begynt. Vi ser at private aktører gjerne stiller opp. Da må vi bruke dem, avslutter hun.