Foto av Siv Jensen.

Foto: Elin Eike Worren

FrP lytter til næringslivet

Fremskrittspartiet gjennomfører digitale besøk i alle landets fylker for å få innspill fra bedrifter, organisasjoner og næringsliv om hvordan vi skal sikre arbeidsplasser og verdiskaping etter koronakrisen.

Denne uken ble FrPs digitale besøksturné sparket i gang. Formålet er å få innspill fra bedrifter og næringsliv om hvordan arbeidsplasser og verdiskaping kan sikres etter koronakrisen.

– Innspill fra dem som kjenner det på kroppen

Det har så langt vært avlagt digitale besøk i Oslo, Viken og Vestland. Et mangfold av bedrifter, organisasjoner og næringer har deltatt på møtene, og alt fra uteliv- og serveringsbransje til reiseliv, faghandel og industri har vært med. Partileder Siv Jensen forteller at turneen så langt har gitt et verdifullt innblikk i hvilke utfordringer flere næringer står overfor.

– Skal vi sikre at mennesker i dette landet har en jobb å gå til i årene som kommer, er det helt avgjørende at vi gjør de riktige valgene nå. Da trenger vi innspill fra bedrifter, næringsliv og organisasjoner som står midt i krisen, og som kjenner utfordringene på kroppen, sier hun.

Største krise siden krigen

Jensen påpeker at det neste tiåret i stor grad vil bli definert av om vi klarer å løfte norsk økonomi ut av koronapandemien eller ikke.

– Vi som nasjon står midt i den største krisen for landet siden krigen. Nesten en halv million mennesker ble arbeidsledige omtrent over natten, og mange er bekymret for fremtiden. Skal vi lykkes i å sikre velferden og arbeidsplassene, må vi jobbe sammen. Derfor er også medlemmer av stortingsgruppen vår med på turneen. Vi ønsker innspill som vi kan omsette til praktisk politikk, forklarer hun.

Skatte- og avgiftskutt en del av løsningen

Ifølge Jensen har partiet allerede fått viktige innspill som tas med inn i arbeidet med revidert nasjonalbudsjett og den neste aktivitetspakken, som er ventet fra regjeringen 29. mai.

– Krevende tider for bedrifter og folk flest må møtes med målrettede tiltak som virker. Ett viktig tiltak fremover er ytterligere skatte- og avgiftskutt for både bedrifter og personer, ikke skatteskjerpelser. Det er et standpunkt næringslivet deler, og som trekkes frem som viktig for å sikre arbeidsplasser i fremtiden, avslutter partilederen.

Neste uke fortsetter den digitale besøksturneen, og fylkene som står for tur er Nordland, Vestfold og Telemark, Rogaland, Innlandet, Trøndelag, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Agder.