Foto av Bård Hoksrud.

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

FrP vil ha Nye Baner

Norge har fått økt konkurranse for persontransporten på jernbanen. Nå vil FrP også ha konkurranse på bygging av togskinnene.

Bane Nor har i dag ene og alene ansvaret for å planlegge, bygge og drifte infrastrukturen innenfor sektoren. I dag ser man at det er her de største utfordringene for jernbanen ligger med blant annet store kostnadsøkninger i planlagte prosjekter og forsinkelser. Fremskrittspartiet vil derfor opprette Nye Baner som et alternativ til Bane Nor.

Gjennom opprettelsen av veiselskapet Nye Veier for noen år siden fikk Statens Vegvesen en konkurrent skulle få ansvar for å planlegge og bygge ut vei i Norge.

Fremmer forslag i Stortinget

FrP har nå fremmet et forslag om å opprette Nye Baner som skal behandles i Stortinget.

– Nye Baner trengs for å få mer jernbane for pengene. Vi kan ikke fortsette å se at nye jernbaneprosjekter sprekker med milliarder på milliarder. Vi trenger nye tanker, nye ideer og nye muligheter for å sikre at vi får bygget ut et moderne og fremtidsrettet jernbanenett innenfor fornuftige rammer. Nye Veier har vist vei, og sparer samfunnet for mange milliarder, samtidig som man får bygget mye mer og raskere enn før. De mulighetene vil vi også bruke på norsk jernbane, sier FrPs samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud.

Nye Veier har fått ned prisen i prosjektene og realiserer prosjektene raskere enn opprinnelig planlagt, samtidig som man får økt kvalitet på veien. Staten har spart betydelige summer på opprettelsen av veiselskapet samtidig som samfunnet har fått prosjekter ferdig tidligere enn antatt.

Nye Veier har vært en suksess

– Det er på høy tid at det blir en reell konkurranse i jernbaneutbyggingen i Norge. Det er dessverre en kjensgjerning at Bane Nor gang på gang har bommet kraftig i sine anslag på utbyggingsprosjekter, spesielt knyttet til intercityutbyggingen på Østlandet. Derfor bør det nå etableres en konkurrent til Bane Nor som kan bli det samme positive korrektivet som Nye Veier er til Statens vegvesen. Statens vegvesen har som følge av Nye Veier begynt å se på både forenklinger og optimalisering av prosjekter – det betyr billigere og mer lønnsomme utbygginger, noe som alle vinner på, sier stortingsrepresentant Morten Stordalen som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen for FrP.

– Da FrP etablerte Nye Veier var det stor skepsis og kritikk fra venstresiden. Men det tok ikke lang tid før kritikken stilnet. Både Ap, Sp og t.o.m. SV ser nå at Nye Veier har vært en suksess. Vi ønsker å kopiere suksessen vi har med Nye Veier over til jernbaneutbyggingen, slik at vi kan få bedre og mer jernbane raskere til en lavere kostnad for skattebetalerne, sier Tor Andre Johnsen som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen for FrP.