Foto av Erlend Wiborg.

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

– Avskaff alle særavgifter i Norge

Leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg, forteller her om hva han skal gjøre i sommer og gleder seg til i tiden fremover.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg har hatt pappapermisjon de siste månedene, men har allikevel fulgt arbeidet i arbeids- og sosialkomiteen tett og gleder seg over etableringen av et NAV-ombud.

– Jeg har vært i pappapermisjon i 4 måneder og kom nylig tilbake på jobb. Rett før jeg gikk ut i pappapermisjon fremmet jeg på nytt forslag om etableringen av et NAV ombud sammen med min gode kollega Gisle Meininger Saudland. Tidligere når FrP har ønsket dette har vi blitt nedstemt, men nå fikk vi endelig flertall. Dette er en viktig sak som kan hjelpe mange som sliter med et byråkratisk og tungrodd NAV.

Tydeligere FrP

Wiborg er fornøyd med måten Fremskrittspartiet har opptrådd på etter de gikk ut av regjering. Han sier at partiet nå skal bli enda tydeligere på typiske FrP-saker.

– Jeg synes FrP har taklet overgangen godt. Vi er et tydelig opposisjonsparti som prioriterer lavere skatter og avgifter, eldreomsorg, samferdsel og en streng innvandringspolitikk. sier Wiborg og fortsetter:

– Jeg gleder meg veldig til tiden fremover. Vi skal vise at vi er et liberalistisk folkeparti som ser enkeltmennesker og ikke bare byråkratiske systemer.

Politiske forbilder

Erlend er glad i politikere som står tydelig for det de mener, noe som skinner godt gjennom når han blir spurt om hvilke personer som er hans politiske forbilder.

– Mine politiske forbilder er uten tvil Ronald Reagan, Winston Churchill og Margaret Thatcher. De stod oppreist for sin politikk og administrerte ikke, men endret landene sine til noe bedre. De våget å si nei til mye, sånn at de frigjorde ressurser til viktigere ting. Sist men ikke minst våget de å sette sitt lands trygghet og innbyggere i forsetet, sier Wiborg.

Særavgifter er unødvendig

Fremskrittspartiet har i alle år vært opptatt av å kutte i skatter og avgifter. Stortingsrepresentanten fra Østfold drømmer om at Norge en dag skal bli kvitt alle særavgifter, og mener at befolkningen ikke trenger moraliserende avgifter som er skapt for å endre måten vi oppfører oss på.

– Dersom jeg kunne endret én ting over natten, ville det vært å avskaffe alle særavgifter i Norge. Vi betaler moms og trenger ingen politisk vedtatte avgifter som på en moraliserende måte skal få oss til å endre hva vi spiser, reiser etc. Dette skaper også bare masse arbeidsplasser og skatteinntekter på svensk side av grensen, som heller kunne gått til verdiskapning her i landet, konstaterer Wiborg.

Ferieplanene har endret seg

Ferieplanene for familien Wiborg har endret seg stort etter koronakrisen oppsto. De skulle egentlig til Gran Canaria, men nå ser det ut til at de holder seg i Norge.

– Planene har endret seg for familien min. Vi skal være litt på hytta på fjellet, en liten biltur til Vestlandet og vi håper også at vi kan få noen dager i København hvis det åpnes opp for det. Vi skulle i utgangspunktet til Gran Canaria, i tillegg til hytta i Norge, men sydenferie får vi ta igjen når situasjonen har normalisert seg, sier Wiborg og avslutter:

– Min drømmeferie er å kjøre Rute 66 i USA sammen med familien før vi avslutter med late dager på Santa Monica Beach. Det håper jeg vi får til en gang.