Foto. Himanshu og Silje

Foto: FrP

FrP foreslår flere tiltak mot koranskoler

Fremskrittspartiet fremmer 21 tiltak på Stortinget for å hjelpe barn og unge som blir sendt til utlandet mot sin vilje.

– Norske politikere har pratet om disse problemene i mange år. Dessverre må man snart innse at man har mislyktes. Alt for mange barn sendes i dag på koranskoler mot sin vilje. Da holder det ikke lenger å bare prate om forebyggende tiltak og gjennomføre flere informasjonskampanjer. Vi må faktisk begynne å straffe foreldrene som stå bak disse grusomhetene, og ikke lenger sitte å se på at disse barna blir ofre for sine foreldres ideologi, sier Silje Hjemdal, FrPs fraksjonsleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Tidligere i år kom det frem i en rapport utarbeidet på bestilling av Kunnskapsdepartementet at minst 415 norske barn- og unge er blitt sendt til utlandet mot sin vilje, bare de siste to årene. Trolig er det også store mørketall. Det viser ifølge Hjemdal at problemet er mye større enn mange tror.

Ønsker å fjerne sosiale ytelser og bistand 

I tillegg til forslag om nye straffesanksjoner med høy minimumsstraff for de som sender sine barn eller tilrettelegger for at barn sendes til utlandet mot sin vilje, foreslår også FrP at foreldrene skal miste sosiale ytelser.

– Norske skattebetalere skal ikke belønne disse foreldre med sosiale ytelser. De som velger å sende barna til utlandet mot sin vilje hvor de blir utsatt for vold, tortur, ingen kontakt med omverdenen og lite mat må miste sosiale ytelser og straffes for den grove omsorgssvikten de utsetter barna sine for, sier stortingsrepresentant Himanshu Gulati, som også sitter i familie- og kulturkomiteen for FrP.

Gulati mener også det er et problem at mange av landene som barna blir sendt til mot sin vilje, ikke samarbeider med norske myndigheter. Mange av disse landene er store mottakere av norske bistandskroner. Han mener vi må tørre og sette krav også til landene, og fjerne bistand til land som ikke samarbeider om å sikre rettighetene til disse barna.

– På samme måte som overfor foreldrene som sender barna til disse grusomhetene, skal ikke norske skattebetalere belønne land, som lar disse grusomhetene skje. Vi må kunne forvente at disse landene samarbeider med norske myndigheter om å stå opp for disse barna – ikke for foreldrenes totalitære ideologi, fortsetter Gulati.

Ønsker gransking i barnevernet

I en rapport fra ekspertgruppen om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje, som ble lagt frem i mai, kom det også frem at barnevernet har støttet og betalt flybilletten til familier som har ønsket å sende sine barn til utlandet.

– Funnene i rapporten er sjokkerende og vitner om total omsorgssvikt både av foreldrene og systemet. Det at barnevernet har vært med på å betale flybilletter og fraktet barna til utlandet er uansvarlig. Vi forventer opprydding, og fremmer både forslag om en gjennomgang av alle slike saker, samt mye av det samme som ekspertgruppen, avslutter Hjemdal.