Foto. Sivert Haugen Bjørnstad

Foto: FrP

FrP sikrer milliarddryss til kystkommunene

– Regjeringens forslag ville rasert mangt et kommunebudsjett. Det kunne vi ikke stå og se på, sier Sivert Bjørnstad.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen at man endret fordelingen i inntekter fra salg av nye og eksisterende konsesjoner innen havbruk, noe som ville ført til en kraftig forskyvning av inntekter fra kommunene og til staten. Dette har FrP nå satt foten ned for i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg her glad for at vi nå sørger for å stanse dette forslaget fra regjeringen. Det ville slått veldig urimelig ut for havbrukskommunene, sier Sivert Bjørnstad, som sitter i Finanskomiteen på Stortinget for FrP.

Ville rasert kommunebudsjetter

Inntil nå har ordningen vært slik at kommunene får 80 prosent av inntektene fra salg av nye konsesjoner, mens 20 prosent tilfaller staten. I år er det beregnet at det vil bli solgt konsesjoner for 5-6 milliarder kroner. Regjeringen la opp til at kommunene skulle få 1 milliard kroner i år og 1 milliard neste år. Dette blir nå økt til 2,25 milliarder kroner i år og 1 milliard neste år, totalt 3,25 milliarder kroner.

– Regjeringens forslag ville rasert mangt et kommunebudsjett. Det kunne vi ikke stå og se på, sier Bjørnstad.

– Viktig med et system som står seg over tid

Regjeringens forslag til ny ordning, som skulle gjelde fra 2022, ville slått fast at 75 prosent av vederlaget gikk til staten, mens kommunene fikk 25 prosent.

– For FrP har det også vært viktig å sikre et system som står seg over tid, og at kommunene også i fremtiden skal nyte godt av inntekter som de legger til rette for. Regjeringens forslag til nytt system fra 2022 var alt for dårlig, og nå har vi endret dette til at 60 prosent av vederlaget går til staten, mens 40 prosent går til kommunene. Sammen med inntekter fra produksjonsavgiften på om lag 500 millioner kroner årlig, gir dette kommunene en stabil og sikker inntekt i årene som kommer, avslutter Bjørnstad.