Foto. Terje Halleland

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

Knallharde krav til regjeringen om vindkraft

– Vi kan ikke bygge ut store vindkraftverk i norsk natur uten støtte fra lokaldemokratiet, sier stortingsrepresentant Terje Halleland fra FrP.

Regjeringen la nylig frem en vindkraftmelding, slik at vi skal få en avklart politikk på feltet de neste årene. Den siste tiden har vindkraftutbygging skapt mye støy og sinne blant lokalbefolkningen i mange av de berørte områdene. Fremskrittspartiet er opptatt av at befolkningen skal bli hørt, og stiller derfor strenge krav til regjeringen.

– Vi mener det burde være en selvfølge at en vindkraftytbygging kun skal skje dersom den støttes av lokale myndigheter. Det er snakk om store inngrep i naturen, og vi burde ikke overkjøre lokalbefolkningen, sier Terje Halleland, som er Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson.

Kutte subsidier

Fremskrittspartiet tar også til orde for å kutte alle subsidier til vindkraftutbyggelse.

– Prosjektene må være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Derfor burde vi kutte subsidiene, og kun velge de prosjektene der samfunnet tjener på utbyggingen, sier Halleland og fortsetter:

– Dagens konsesjonssystem er for dårlig. Utbyggerne har fått forlenget konsesjonene sine i for mange år. Når du da kommer med en utbygging 15 år etter at konsesjon er gitt, har det blitt færre, men mye større møller. Kommunen har gjerne bygd nye hyttefelt og boligfelt, noe som gjør at vindmøllene kommer mye nærmere bebyggelsen enn det som var tenkt.

Mindre støy

Halleland er opptatt av at vi nå får på plass en forutsigbar vindkraftmelding.

– Vi må ha et endret regime som fører til mindre støy, og en politikk som skaper ro fremfor å splitte. Det kan vi få til gjennom at lokalbefolkningen får mer makt i spørsmål om vindkraftutbygging, avslutter Halleland.

Her kan du se kravene:

  • Lokal aksept
  • Flytte regelverket fra energiloven til plan- og bygningsloven
  • Buffersone til bebyggelse
  • Kutt av alle subsidier
  • Byggestart senest fem år etter gitt konsesjon
  • Garanti for opprydding
  • Høyde og antall turbiner skal fastsettes i konsesjon