Foto av Siv Jensen.

Foto: Elin Eike Worren

Store gjennomslag for FrP

Mer til veibygging, eldreomsorg og kreftbehandling – mindre bompenger.

Fremskrittspartiet har fått store gjennomslag i forhandlingene med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Enigheten betyr mer penger til å sikre flere pasienter behandling på sykehusene, mer veiutbygging, asfaltering og vedlikehold, i tillegg til kutt i både bompenger, bilavgifter og sukkeravgiften. Våre eldre, som har blitt svært hardt rammet av korona-pandemien ved at mange har blitt isolert og levd i ensomhet uten å kunne få besøk og møte dem de er glad i, får like mye penger som barn og unge.

– Vi har sikret store gjennomslag på viktige områder for FrP og som Norge nå trenger i den krisen vi står i. Vi sikrer til sammen én milliard kroner ekstra til pasientbehandling for å redusere helsekøene, og til å bekjempe ensomhet blant de eldre hjemme og på sykehjem. I tillegg til blir det kutt i både bompenger, bilavgifter og i sukkeravgiften, sier FrPs finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.

Veisatsing og bompengekutt

Partileder Siv Jensen er godt fornøyd med enigheten, og trekker frem bompengekutt og mer penger til å bygge vei som viktige gjennomslag for partiet. FrP har sikret rundt 700 millioner kroner mer til nye veiprosjekter, vedlikehold, asfaltering og utbedring av veistrekninger over hele landet.

Samtidig er det også klart at man skal rive fem bomstasjoner og med det stryke ut rundt 600 millioner kroner i planlagt bompengeinnkreving.

– Kutt i bompenger vil komme folk flest til gode. Mange familier sliter i disse dager økonomisk på grunn av koronapandemien. Kutt i bompengene er et sosialt bidrag, slik at også helt vanlige familier skal få mulighet til å feriere i landet vårt i sommer, sier FrP-lederen.

Bommene som nå snart blir historie er: Rv 80 Røvika-Strømsnes(Fauske-Bodø), Fv 64 Atlanterhavstunnelen (Møre og Romsdal), Fv 107 Jondalstunnelen (Vestland), Fv 48 Årsnes Ferjekai og Løfallstrand-Årsnes (Vestland) og Fv 33 Skreifjella- Totenvika: (Oppland).

Viktige veiprosjekter realiseres nå med dette budsjettet. Det bidrar til å holde hjulene i gang blant entreprenører og mennesker i den viktige bygg- og anleggsnæringen.

– FrP vil bidra til å holde hjulene i gang. Derfor setter vi nå i gang med små og store veiprosjekter over hele landet. Det betyr flere oppdrag til norske entreprenører og arbeidsfolk, og sikrer dermed både sysselsetting og helt nødvendig vedlikehold og opprusting av veiene våre, fortsetter Jensen.

Krafttak mot helsekøer og ensomhet blant eldre

Landet har de siste månedene fått en ny krise å hanskes med i helsevesenet. Særlig bekymringsfullt er det at mange har unnlatt å oppsøke lege selv om de er bekymret for om noe er galt. FrP er særlig bekymret for at situasjonen har gått ut over kreftpasienter, personer med alvorlig sykdom som de kanskje ikke vet om, og andre med fare for å utvikle kroniske lidelser. Over 300 000 planlagte undersøkelser, operasjoner og konsultasjoner har blitt utsatt og helsekøene har økt kraftig. FrP har fått gjennomslag for at Helseforetakene skal ta i bruk ledig privat kapasitet også i det private helsevesenet for å sikre raskere behandling av syke mennesker.

– Vi kan ikke stå å se på at det er ledig behandlingskapasitet hos private tilbydere i helsesektoren når tusenvis av mennesker står i kø for å få behandling, røntgen eller MR. Vi er særlig opptatt av at kreftbehandling og at de som kan utvikle kroniske sykdommer prioriteres. De 600 millioner ekstra kronene skal gå til å redusere helsekøene, sier Listhaug.

Hun trekker også frem at landets eldre ikke har fått nok. Det rettes nå opp. Mange eldre har hatt det ensomt de siste månedene. FrP har fått på plass 400 millioner kroner i en tiltakspakke rettet mot de eldre.

– Frivillige organisasjoner skal spesielt prioriteres, men også kommuner kan søke. De som vil gi mer aktivitet og innhold i eldre menneskers liv ønsker vi skal søke. Vi må bekjempe ensomheten blant de eldre og forbedre livskvaliteten til mange som føler seg alene. De eldre fortjener like mye penger i sin tiltakspakke som barn og unge, og med
FrPs hjelp er dette på plass, sier Listhaug

Avgiftskutt

Den særnorske sukkervareavgiften på alkoholfri drikke har blant annet bidratt til at nordmenn nå handler dobbelt så mye brus i Sverige, enn for bare få år siden. Det betyr tapte inntekter og færre arbeidsplasser i Norge. Nå blir det heldigvis billigere å handle disse varene i Norge. FrP får nemlig gjennomslag for kutt i sukkeravgiften.

– Vi reverserer dermed hele økningen i denne avgiften som kom i forhandlingene med Venstre og KrF i statsbudsjettet for 2018. Dette er til glede for norske brus og drikkevareprodusenter og norske forbrukere som kan handle billigere i Norge. Det kan dermed bidra til å bremse grensehandelen – som igjen betyr mer inntekter til norske butikker og flere arbeidsplasser i dagligvarebransjen, sier Listhaug.

Hjelp til sjøfartsnæringen

Den maritime næringen er svært viktig for landet. Norge har en lang og stolt tradisjon som en sjøfartsnasjon. Norges maritime næring befinner seg imidlertid nå i en krise som følge av Covid19, med skip som går i opplag og sjøfolk som permitteres. Derfor har det vært svært viktig for FrP å vesentlig styrke den maritime satsingen.

– Den maritime pakken som regjeringen la på bordet var et mageplask. FrP sørger for å fjerne taket på nettolønnsordningen for offshorerederiene i de tre siste månedene av året, et ekstra forskningsfartøy skal bygges og toppfinansieringsordningen for å få i gang skipsbygging dobles, sier partileder Siv Jensen.

FrP fjerner taket for nettolønnsordningen for offshorerederiene de tre siste månedene av året. Videre har vi fått gjennomslag for å doble toppfinansieringsordningen for nærskip- og fiskefartøy til 600 millioner kroner. Dette tilsvarer at minimum seks nye skip kan bygges. Regjeringen foreslo å igangsette byggingen av et nytt forskningsskip. FrP har fått gjennom at vi skal sette i gang byggingen av to forskningsskip istedenfor ett.