Foto. Jon Engen-Helgheim

Foto: FrP

Vil ha kontroll på grensen

FrP vil ha konkrete tiltak på plass for å unngå en ny migrantstrøm til Norge.

Jon Helgheim, Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Helge André Njåstad har fremmet et representantforslag på Stortinget om tiltak for kontroll på grensen ved en ny migrantstrøm til Norge.

– Fremskrittspartiet har advart om at man må være i beredskap siden migrantkrisen i 2015. I februar i år varslet Tyrkias president at landet ikke lenger vil holde flyktninger tilbake fra grensen mot Europa, og flere tusen migranter satte umiddelbart kursen mot Europa. For å unngå en tilsvarende situasjon som i 2015 og sørge for å være bedre forberedt, må det gjøres nødvendige grep nå, sier FrPs innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim.

– I innvandringspolitikken er regelverk og signaler svært viktige. Å stramme inn regelverket nå vil kunne bidra til at Norge blir mindre attraktivt om Europa igjen opplever en migrasjonskrise, legger han til.

Fremmer innstrammingsforslag på nytt

I 2016 foreslo regjeringen, som FrP da var en del av, nødvendige innstramminger i innvandringspolitikken.

– Dessverre ble flere av de viktige innstrammingene avvist av et flertall i Stortinget. Som følge av den alvorlige og pågående situasjonen med et høyt antall migranter, asylsøkere og flyktninger som ankommer og ønsker seg til Europa, var det nødvendig å fremme disse forslagene på nytt til en ny behandling i Stortinget, sier Helgheim.

Dette er tiltakene FrP foreslår:

 • Gjeninnføre skillet mellom konvensjonsflyktninger og andre asylsøkere
 • Midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere
 • Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for familiegjenforening
 • Regler om underholdskrav må også omfatte asylsøkere og flyktninger
 • Tilknytningskrav for familiegjenforening
 • Øke midlertidig oppholdstillatelse fra tre til fem år
 • Ingen rett til innreise
 • Avvise asylsøkere på grensen
 • Gjeninnføring av instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda
 • Stoppe realitetsbehandling av asylsøknader fra Tyrkia eller annet trygt tredjeland
 • Les mer om forslagene her: Dokument 8:82 LS (2019–2020)

Hjelp i nærområdene

Helgheim påpeker at internasjonalt samarbeid og bistand til det store antallet flyktninger som oppholder seg i nærområdene er det viktigste, mest effektive og mest bærekraftige virkemiddelet i asyl- og innvandringspolitikken.

– Ved å bistå i nærområdene kan vi hjelpe tusenvis av mennesker, fremfor å hente en håndfull mennesker, som kanskje ikke engang har et reelt beskyttelsebehov, til Norge. I 2015 så vi at svært mange av dem som kom til Europa som migranter kom fra andre land enn Syria og ikke hadde krav på beskyttelse, sier han.

– Åpner for 2015-tilstander

Stortinget behandlet forslaget onsdag, og fikk ikke flertall. Helgheim understreker at det er alvorlig at forslagene ikke blir vedtatt.

– Erfaringene fra 2015 viste at Norge var dårlig forberedt, men at de tiltakene som etter hvert ble iverksatt, var virkningsfulle. Når vi står overfor en potensiell ny migrasjonsbølge gjennom Europa, må vi ta ansvar og gjøre det vi kan for å være bedre forberedt. At de andre partiene ser ut til ikke å ville forstå dette, er alvorlig. Istedenfor å sette inn nødvendige tiltak nå, åpner vi opp for å sette Norge i samme uholdbare situasjon som under migrantkrisen i 2015, avslutter han.