Morten Stordalen. Foto.

Foto: FrP - Jørgen Bruserud Elstad

MC-glede med FrP

MC-salget steg 40 prosent i juni. – Flere får råd til motorsykkelglede med Fremskrittspartiets politikk, sier Morten Stordalen.

Det kan se ut til at mange vil ta norgesferien på to hjul i sommer. I juni steg motorsykkelsalget med hele 40 prosent sammenlignet med fjorårets tall, melder TV2.

– Mange bransjer sliter som følge av koronapandemien, så da er det ekstra gledelige nyheter at noen også opplever salgsøkning i år, sier Morten Stordalen.

Flere har råd til å oppfylle MC-drømmen

Stordalen sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for FrP, og er selv en ivrig MC-entusiast. Han er en del av MC-bransjens hyggelige statistikk; nylig kjøpte han seg en ny Kawasaki.

– Min nye doning er godt egnet for kose- og hyggekjøring. Det er jo det det handler om, de gode opplevelsene. Derfor er jeg glad for at enda flere nå har råd til å oppfylle MC-drømmen, sier Stordalen, og legger til:

– Selv om det er rimelig å anta at oppgangen for MC-bransjen nå i juni har en sammenheng med at flere skal på norgesferie i år, hadde det kanskje ikke vært mulig for like mange dersom FrP ikke hadde tatt de grepene vi gjorde da vi satt i regjering. Vi sørget for betydelige avgiftskutt på motorsykler, blant annet ved en betraktelig reduksjon i engangsavgift for MC. Flere får råd til motorsykkelglede med
Fremskrittspartiets politikk.

Eget MC-kapittel i NTP

Som ivrig MC-entusiast, er Stordalen svært opptatt av at veistandard, sikring av veier og avgiftspolitikken også tar hensyn til motorsyklistene. Han ønsker seg et eget kapittel om motorsykkelpolitikk i neste Nasjonal transportplan (NTP).

– Mitt mål i denne perioden er å få inn et eget kapittel i NTP som blant annet omhandler motorsyklenes plass i trafikkbildet, sier han, og avslutter:

– Fremskrittspartiets bilpolitiske utvalg, som jeg leder, har fokus på alle kjøretøygrupper. Her jobber vi blant annet med forenklinger, avgiftsproblematikk og trafikksikkerhet, både for bilister, motorsyklister og andre trafikanter. Målet er å gi alle som ferdes i trafikken en enklere og tryggere hverdag.