Foto av Erlend Wiborg.

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

Religion skal ikke være grunnlag for å si nei til jobb

– Brukere som takker nei til arbeid av religiøse årsaker skal ikke ha dagpenger eller andre ytelser fra NAV, mener Erlend Wiborg.

Det har den senere tid blitt avdekket at NAV praktiserer dagpengeregelverket ulikt fra kontor til kontor. Enkelte NAV-kontorer gir dagpenger til personer som eksempelvis nekter å takke ja til en jobb som selger svinekjøtt eller alkohol. Dette får leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg, til å reagere

Vedtak i Stortinget

– Stortinget har gjennom eget vedtak i 2016 gjort det klart at reglene skal forstås slik at NAV ikke betaler livsopphold til personer som kan, men ikke vil delta i arbeid eller aktivitet av religiøse eller ideologiske årsaker. Mottar du dagpenger og får en jobbmulighet kan du ikke takke nei uten å miste dagpengene, konstaterer Wiborg.

Wiborg viser til vedtak gjort i Stortinget 16. juni 2016 hvor det står at «Stortinget ber regjeringen utarbeide tydeligere retningslinjer for NAV som sikrer at fellesskapet ikke betaler livsopphold til personer som kan, men ikke vil delta i arbeid eller aktivitet av religiøse eller ideologiske årsaker.»

– Tydeligere kan det ikke sies, mener Wiborg.

Ulik praksis

Forskernes funn og NAV sine egne uttalelser i saken overrasker Wiborg, som forlanger at denne praksisen må ta slutt. Han etterlyser nå statsråden for å sikre at det Stortinget har vedtatt skal være gjeldende regler, blir praksis på alle NAV-kontorer og NAV sentralt.

– Vi kan ikke akseptere at NAV sentralt tolker regelverket i strid med Stortingets vedtak, og vi kan heller ikke akseptere at regelverket praktiseres ulikt fra NAV-kontor til NAV-kontor. Jeg har fulgt opp denne saken med statsråden, og forventer at han forteller NAV hva Stortinget har vedtatt i denne saken, avslutter Wiborg.