Foto av Åshild Bruun-Gundersen.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

– Alvorlig svikt i pasientsikkerheten

FrPs Åshild Bruun-Gundersen reagerer kraftig på at stadig flere pasienter får sine helsejournaler publisert på sykehusenes hjemmesider. Hun etterspør konsekvenser overfor de ansvarlige.

Det er avdekket grove svikt i taushetsplikten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Sykehuset Innlandet. Over 400 personer har fått sin helsejournal utlevert på disse sykehusenes hjemmesider.

– Offentlige sykehus i Norge evner ikke å håndtere ansvaret de har over pasienters taushetsbelagte informasjon, og de er ikke engang i stand til å varsle berørte parter på en skikkelig måte. Når man ikke kan stole på at informasjonen man gir til sykehuset forblir anonym, svekkes tilliten til offentlig sektor. Her har åpenbart ikke Bent Høie kontroll, og det er svært alvorlig, understreker FrPs helsepolitiske talsperson, Åshild
Bruun-Gundersen.

– Lovverket er klart

I denne systematiske svikten har pasienter opplevd at deres fulle navn, personnummer og informasjon om abort, psykiatrisk behandling, barnevernssaker og fedmeoperasjoner er lagt ut direkte på sykehusenes hjemmesider. Der har informasjonen ligget åpen for alle som ønsker å lese den.

Bruun-Gundersen kan ikke forstå at helseminister Bent Høie ikke tar dette mer alvorlig. Hun har derfor bedt om en skriftlig redegjørelse over hva som har skjedd og hvordan dette skal følges opp.

– Lovverket er klart. Ingen innbyggere i Norge skal få utlevert sin helsejournal i full offentlighet på denne måten. Dette må vi få ryddet opp i, sier hun.

– Forventer bedre av Høie

I oktober 2017 publiserte Sykehuset Innlandet en postliste over inngående og utgående brev som inneholdt sensitive opplysninger. Pasientene som var berørt av denne lekkasjen fikk først informasjon om det i sommer. Bruun-Gundersen er skuffet over Høies manglende engasjement for pasientene og deres personvern.

– FrP forventer bedre enn dette fra helseministeren. Høies konklusjon i den skriftlige redegjørelsen til Stortinget er at han vil gå gjennom rutiner og «vurdere om det er behov for å stille krav på dette området». Det holder ikke. Når det offentlige sykehusene bryter helsepersonelloven og taushetsplikten, og i tillegg glemmer varslingsrutinene, så er det ikke godt nok at helseministeren bare trekker på skuldrene, sier hun.

Må få konsekvenser

Bruun-Gundersen etterspør konsekvenser overfor de ansvarlige.

– Dette er klare brudd på taushetsplikten og helsepersonelloven. Det har sykehusene selv innrømmet. Men hva blir konsekvensen? Det er vanskelig å forstå at slike grove lovbrudd ikke skal få noen konsekvenser for de ansvarlige. Å bryte norsk lov er alvorlig, og skal møtes med reaksjoner. Å utlevere sårbare mennesker på statens egne hjemmesider gjør det hele enda verre, avslutter Bruun-Gundersen.