Siv Jensen smilende med trær og gress i bakgrunnen. Foto.

Foto: Elin Eike Worren

Vil ha obligatorisk korona-test ved grensen

– Næringslivet rammes knallhardt av koronapandemien. Nå må regjeringen se på endringer av karantenebestemmelser så vi får friske mennesker raskere tilbake i jobb, sier partileder Siv Jensen.

Fremskrittspartiet foreslår en rekke tiltak for å få kontroll over, og begrense, smitte av Covid-19 i Norge i et representantforslag til Stortinget. Forslaget er signert Siv Jensen og Sylvi Listhaug.

– Etter en lengre periode med god kontroll og lave smittetall, har vi den siste tiden sett en oppblussing i smitten av koronaviruset i Norge og Europa. Dette rammer både enkeltpersoner og næringslivet hardt. Derfor er det helt nødvendig å innføre konkrete tiltak for å begrense smitten og ulempene for næringslivet, sier partileder Siv Jensen.

Dette er forslagene:

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget snarest med en plan for innføring av obligatorisk testing for Covid-19 ved innreise til Norge
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget snarest med en oppdatert plan for hvordan man skal sikre økt testkapasitet i hele landet
  • Stortinget ber regjeringen gi fritak fra karanteneplikt dersom man har testet negativt for Covid-19 på to tester
  • Du kan lese hele representantforslaget her: Representantforslag om obligatorisk testing for Covid-19
– I tillegg er både arbeidsgivere og arbeidstakere helt avhengig av forutsigbarhet og fleksibilitet i denne vanskelige tiden for at hjulene skal kunne holdes i gang. Disse forslagene vil kunne bidra til å sikre arbeidsplasser og styrke næringslivets muligheter til å fungere best mulig under denne pandemien, legger hun til.

Obligatorisk testing for alle som kommer til Norge

Jensen forteller at partiet blant annet vil ha obligatorisk korona-testing ved grensen for alle som skal inn til Norge.

– Alle som kommer over grensen bør testes når de kommer til Norge. Dette vil ikke bare redusere sannsynligheten for nye smittetilfeller i Norge, men vi vil også få bedre oversikt over hvor smitten kommer fra, slik at vi kan jobbe mer målrettet med forebygging, sier hun.

– Må sikre tydelige og enkle råd

Partilederen er videre klar på at vi nå må gjøre det vi kan for å sørge for at samfunnet og næringslivet kan opprettholde tilnærmet normal aktivitet under pandemiutbruddet.

– Mange bedrifter er hardt nok rammet av koronapandemien allerede om ikke alle ansatte på eksempelvis en byggeplass i tillegg må bli værende hjemme på grunn av lette forkjølelsessymptomer når vi går inn i forkjølelsessesongen. Det bør vurderes om vi kan bidra til å holde flere på jobb fremover med tydelige råd og enkle tiltak. Dette kan være gjennom økt bruk av testing, eller kanskje større avstandskrav eller lignende, sier Jensen, og legger til:

– Næringslivet bør ha mulighet til å teste sine ansatte for å unngå en lengre karanteneperiode dersom man ikke er smittet. Da må man også sikre at man har tydelige og enkle råd og karantenebestemmelser som kan bidra til å holde flere folk på jobb.

Karanteneregelverket må forenkles

Fremskrittspartiets nestleder, Sylvi Listhaug, påpeker at karanteneregimet i dag har noen utfordrende sider når det kommer til eksempelvis innreisekarantene, blant annet fordi det potensielt kan sette mange friske folk i karantene når de, med enkle justeringer, kunne ha jobbet istedenfor.
Bilde

Enklere karanteneregler: Sylvi Listhaug og FrP vil gi fritak fra karantene dersom man har testet negativt for Covid-19 på to tester.


– Gjennom økt testkapasitet og obligatorisk test ved innreise til Norge vil vi kunne forhindre at friske folk settes i unødvendig karantene. De som tester negativt og er friske, bør også bli behandlet som friske og kunne gå på jobb, mens personer som har fått påvist koronavirus bør få tilbud om å ta en test for å bekrefte at de er friske. Derfor foreslår vi at det skal gis fritak for karanteneplikt dersom man har testet negativt for Covid-19 på to tester, sier hun.

Vil ta i bruk private for å øke testkapasiteten

Listhaug forteller at forslaget også innebærer økt testkapasitet i hele Norge, slik at det blir enklere og raskere å teste seg dersom man har mistanke om at man er smittet av koronaviruset. Hun understreker at særlig privat kapasitet bør tas i bruk for å løse dette.

– Mange private aktører har ledig kapasitet i dag, noe som snarlig bør tas i bruk. Det vil kunne sikre at vi unngår flere nedstengninger i næringslivet, og også samfunnet for øvrig, avslutter hun.