Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP

Egen FrP-høring om rusreformen

FrP er kritisk til forslagene i rusreformutvalgets utredning, og arrangerer egen høring om forslagene 12. oktober.

Regjeringen vil gjennomføre en rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Fremskrittspartiet er kritisk til forslagene som ligger i Rusreformutvalgets utredning (NOU 2019:26), og vil derfor arrangere en egen høring.

– FrP arrangerer en egen høring om forslagene i NOUen den 12. oktober, forteller helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Full liberalisering er ikke løsningen

Bruun-Gundersen påpeker at forslaget blant annet innebærer at den som blir tatt for besittelse av narkotika får et tilbud om oppmøte på et rådgivningskontor i kommunen, fremfor å motta reaksjoner fra politiet. Møte på rådgivningskontor skal være frivillig for dem over 18 år.

– Vi kan alle være enige i at de tyngste rusavhengige skal møtes med helsehjelp, men løsningen er ikke å liberalisere alle typer narkotika for alle livssituasjoner og aldre. I tillegg er det helt klart at terskelverdiene som foreslår er svært høye, sier hun, og legger til:

– FrP inviterer til egen høring om rusreformen for å få innspill fra relevante aktører om hva som må endres i reformen for at den skal oppfylle intensjonen og behovet.

Vet du om noen som bør delta?

Vi ønsker dine innspill til hvem som bør delta på høringen. Dette kan være organisasjoner, enkeltpersoner eller foreninger som er relevante inn mot rusreformen og ruspolitikk.

Innspill kan sendes til politisk rådgiver Tonje Lavik på e-post: tonje.lavik@stortinget.no