Illustrasjon av eldre ute

Foto: FrP - Colourbox

Mer penger til sårbare eldre

Nå kommer det 42,8 millioner kroner til tiltak for sårbare eldre i Vestland.

– 2020 har vært et tungt år for mange på grunn av koronaviruset. Dette har særlig gått utover de eldre, og mange har vært ensomme og engstelige. At det nå kommer 42,8 millioner kroner til tiltak for sårbare eldre i Vestland vil lette på situasjonen for mange eldre i hele regionen, sier Silje Hjemdal.

– Ensomhet er et stort problem

Hjemdal er stortingsrepresentant for FrP, og forteller at pengene skal gå til tiltak mot ensomhet, og for mer aktivitet og flere besøk. Midlene deles ut til kommuner og frivillige, og er en del av forliket mellom FrP og regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett for 2020. Der fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for 400 millioner kroner til tiltakspakken for sårbare eldre.
Bilde

Fornøyd: Stortingsrepresentant Silje Hjemdal er glad for at det nå kommer mer penger til tiltak for sårbare eldre i Vestland.


– Velferd for eldre har alltid vært viktig for oss i Fremskrittspartiet. Dette er en bevilgning som vi har kjempet for, og disse pengene vil bidra til noen flere lyspunkt i hverdagen for de eldre, sier Hjemdal.

– Ensomhet er et stort problem blant mange eldre, som har blitt ytterligere forsterket i år. At kommunene våre nå får mulighet til å gjøre det enklere med besøk, med et godt ivaretatt smittevern, vil være med på å øke livskvaliteten for sårbare eldre i tiden fremover, legger hun til.

– Enklere og lysere hverdag

Hun påpeker at det er mange gode prosjekter i kommuner og frivillige organisasjoner knyttet til tiltak for sårbare eldre.

– Eksempelvis kan det handle om å legge til rette for felles aktiviteter mellom unge i kommunen og eldre på sykehjem. Tiltak som dette gir en enklere og lysere hverdag både for den enkelte eldre og for pårørende og familien rundt. Frivillige organisasjoner som f.eks. Caritas og Hordaland Røde Kors gjør en stor innsats. Disse midlene gjør at de blir i stand til å øke den innsatsen, til glede for eldre i hele region Vestland, avslutter Hjemdal.