Foto. Sylvi Listhaug

Vil ha folkeavstemning om vindkraft

Fremskrittspartiets programkomite tar til orde for bindenende lokale folkeavstemninger om vindkraftutbygging.

– I mange kommuner er politikerne på kant med befolkningen når det kommer til utbygging av vindkraftverk. Det er ikke nok at politikerne sier ja. Befolkningen må være med på det, sier 1.nestleder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug.

Forslag til Frps programkomite

– Jeg mener det er en god idé å gi folket makta i et så viktig spørsmål som vindkraft. Derfor foreslår nå Frps programkomite bindende folkeavstemninger om vindkraftutbygginger. Vi må gjøre mer for at lokalbefolkningen blir hørt når de ønsker å skjerme naturen vår for store vindturbiner, sier Listhaug.

Lokale protester

Utbygging av vindkraftverk har den siste tiden skapt stor frustrasjon blant befolkningen i de berørte kommunene. Mange mener at de gigantiske vindturbinene ødelegger den fine naturen.

– Det vi har sett rundt omkring i landet nå er en ren overkjøring av lokale innbyggere, også politikere, og det kan ikke fortsette. Nå er det viktig at vi lytter og tar lokalbefolkningen på alvor, sier Listhaug.

Krav til regjeringen

Fremskrittspartiet har tidligere lansert mange krav til regjeringen i forbindelse med vindkraftmeldingen som kom tidligere i sommer.

– I dag er konsesjonssystemet for dårlig, og det tar for lang tid. Utbyggerne har fått forlenget konsesjonene i mange år, og i mellomtiden har vindmøllene blitt større. Det var ikke dette lokaldemokratiet sa ja til i utgangspunktet. Derfor vil vi at det skal gå maks fem år fra det er gitt konsesjon til første spadetak, sier Listhaug.

– I kravene vi stilte før sommeren, var FrP også tydelige på at det skal være lokal aksept før det bygges en eneste vindmølle. Vi mener det burde være en selvfølge at en vindkraftutbygging kun skal skje dersom den støttes av lokalbefolkningen. Dette er store inngrep i naturen det er snakk om, avslutter hun.