Foto. Siv Jensen

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

– Vil sette norske interesser først

FrPs landsstyre har enstemmig sluttet seg til en ny strategi frem mot stortingsvalget. I tillegg har Landsstyret vedtatt konkrete krav foran høstens budsjettforhandlinger.

Fremskrittspartiet går til valg med mål om å få størst mulig oppslutning, og vil ikke støtte en regjering vi ikke selv er en del av. Målet er å få størst mulig gjennomslag for partiets politikk både i forhandlingene om statsbudsjettet i høst og etter stortingsvalget.

Spesielt på følgende områder bør stortingsgruppen kreve gjennomslag:

  • Avgifter på grensehandelsutsatte varer må reduseres slik at vi kan sikre flere trygge arbeidsplasser i dagligvarehandelen i Norge
  • Fremskrittspartiet fikk noen gjennomslag for pensjonistene mens vi satt i regjering, men pensjonistene har fortsatt en negativ inntektsutvikling i forhold til arbeidstakere. Vi må sikre en økonomisk bedring for pensjonistene i årets budsjettbehandling
  • Fremskrittspartiet har bidratt til en utbygging av veier uten sidestykke i norsk historie, samtidig som de sittende regjeringspartiene har satt en stopper for fjerning av bompengefinansiering. Stortingsgruppen bør stille krav om redusert bompengebelastning for folk flest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021
  • Norsk innvandringspolitikk må som hovedregel ta utgangspunkt at hjelp i nærområdet er det som sikrer at flest mulig får hjelp. Derfor bør antall kvoteflyktninger til Norge sette til et minimum i budsjettet for 2021
  • Bistandsbudsjettet må reduseres, og hjelp til nærområder av krig og konflikter må styrkes

Vedtatt av FrPs landsstyre


– Jeg er glad for at et enstemmig landsstyre har slått fast en tydelig strategi der FrP går til valg på å få flest mulig velgere. Målet vårt er å få gjennomført mest mulig av vår politikk, både i forhandlingene om statsbudsjettet i høst og etter stortingsvalget, sier partileder Siv Jensen.

Hun påpeker at høstens budsjettbehandling er den første på mange år uten at FrP sitter i regjering. Regjeringen er nødt til å finne støtte i Stortinget for å få flertall for et statsbudsjett for 2021.

– Dersom regjeringen skal få gjennom et statsbudsjett i samarbeid med oss i FrP, så må det være en forutsetning at det blir tydelige fotavtrykk av Fremskrittspartiets politikk basert på vårt partiprogram. Vi vil sette norske interesser først i et eventuelt budsjettforlik, sier Jensen.

– Landsstyret har vedtatt at det er spesielt fem områder vi skal kreve gjennomslag for under høstens forhandlinger. Dette handler om lavere avgifter på varer folk ofte handler i Sverige, bedring av pensjonistenes kår, mindre bompenger, færre kvoteflyktninger og mindre penger til bistand samtidig som vi ønsker styrking av hjelp i nærområdene, avslutter hun.