Foto. Vestland FrP

Foto: FrP

– Det er på tide å vingeklippe fylkesmannen

Sentrale politikere i Vestland FrP vil gi fylkesmannen mindre makt og sette et sterkere fokus på psykisk helse blant unge.

På FrPs landsmøte i Bergen i helgen kom gruppeleder for FrP i Bergen Marte Monstad med en tydelig bestilling til stortingsrepresentant Silje Hjemdal.

– Vi mener at Fylkesmannen må vingeklippes, ikke gis mer makt. Bergen skal styres fra Bergen, og som kystby skal vi kunne fortsette å bygge og utvikle oss langs sjøen, sier Monstad.

Monstad sier hun jevnlig blir kontaktet av innbyggere som er fortvilet over hvor mye makt Fylkesmannen har. Ofte er det bergensere som har fått nei til å bygge naust eller flytebrygge av hensyn til strandsonevern.

– Dersom Ap-byrådet får det som de vil, kommer Bergen til å få en like streng strandsonepolitikk som i indre Oslofjord. Det betyr byggeforbud og mer makt til Fylkesmannen. Det vil være et hån mot innbyggerne og det lokale selvstyret, sier Monstad.

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal er helt enig med Monstad og viser til at FrP nylig fremmet et representantforslag i Stortinget om å fjerne innsigelsesmuligheten fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i arealsaker.

– Fylkesmannen er i mange tilfeller en bremsekloss og det må vi få slutt på sier, Hjemdal.

Fokus på psykisk helse blant unge

Fylkesformann i Vestland FpU, Martine Jordana Baarholm, tok til orde for et sterkere fokus på psykisk helse blant unge som følge av koronapandemien.

– Når samfunnet stengte ned ble brått elever og studenter sendt vekk fra klasserom og forelesninger og plassert bak skjermer. Det har vært krevende for mange, sier Baarholm.

NRK satte nylig fokus på at 70.000 barn og unge som sliter psykisk trenger behandling. En fersk rapport viser at ventetiden fra henvisning til helsehjelpen har startet i BUP varierer fra 33 dager i gjennomsnitt i Helse Vest til 52 dager i Helse Midt-Norge. Silje Hjemdal stilte nylig et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om ventetiden for å få hjelp for barn og unge med psykiske lidelser.

– Dette er for dårlig. Å prioritere at barn og unge som trenger hjelp, faktisk får det, er en av de viktigste oppgavene vi som samfunn har, sier Hjemdal.

– Det er nå viktigere enn noen gang at unge får et helsevern som er lett å ta kontakt med. Hvor det ikke er noen ventelister, ingen betalingsmur og mindre usikkerhet. Det skal ikke være slik at når en trapper opp på døren til helsesøster er døren er stengt, avslutter Baarholm.