Foto av Siv Jensen

Foto: FrP

Regjeringen må innføre obligatorisk testing

FrP-leder Siv Jensen ber regjeringen innføre obligatorisk testing for Covid-19 ved innreise til Norge.

Partiet fremmet forslag om obligatorisk testing i Stortinget tidligere i høst, nå viser tallene at en stor andel av smitten skyldes importsmitte.

– For to måneder siden krevde FrP obligatorisk koronatesting på flyplassene. Nå sier helsemyndighetene at en stor andel av smitten skyldes importsmitte. Det var akkurat dette vi advarte mot, sier Jensen.

Fremskrittspartiet fremmet forslaget om obligatorisk testing for å legge til rette for at mest mulig aktivitet opprettholdes, samtidig som man unngår å spre smitte. Partiet mener det bør sikres obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge for alle.

– Nå kommer det nye inngrep som rammer både enkeltmennesker og ikke minst næringslivet. Nå må regjeringen lytte til FrP og innføre obligatorisk testing for mennesker som kommer til Norge fra utlandet, avslutter Jensen.

FrP fremmet tidligere i høst følgende forslag i Stortinget:

  1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget snarest med en plan for innføring av obligatorisk testing for Covid-19 ved innreise til Norge.
  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget snarest med en oppdatert plan på hvordan man skal sikre økt testkapasitet i hele landet.
  3. Stortinget ber regjeringen gi fritak for karanteneplikt dersom man har testet negativt for Covid-19 på to tester.