Foto av Silje Hjemdal.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

– Umenneskelig

FrPs Silje Hjemdal tar et oppgjør med kommuner som har innført besøksnekt for utviklingshemmede under koronapandemien.

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal reagerer sterkt på at mennesker over hele landet forteller at de har blitt nektet å besøke sine nære og kjære med utviklingshemminger under koronapandemien.

– Jeg, og mange med meg, ble svært opprørt av å høre historier om pårørende som har blitt nektet å besøke familiemedlemmer som er utviklingshemmede. Det er snakk om tusenvis av mennesker som har blitt nektet besøk av sine kjære under koronapandemien. Det er en skandale og et overgrep mot deres rettigheter, sier Hjemdal.

Tolket på strengeste måte

Hun mener saken er svært alvorlig.

– Korona-viruset må tas på alvor, men det betyr ikke at svake grupper i samfunnet skal lide. Det er alvorlig at kommuner har tolket regelverket på aller strengeste måte, eller omtrent funnet på sine egne regler, som har ført til at utviklingshemmede har fått besøksnekt, sier hun.

– Nærmer oss tyranni

Hjemdal forteller at hun forrige uke hadde besøk av TVBRA og deres Svein André på Stortinget. Hun er glad for at Norges nye TV-kanal av og for utviklingshemmede selv har utfordret både regjeringen og stortingsrepresentanter om denne umenneskelige behandlingen.

– Deres stemmer må selvsagt høres i denne grove saken. Denne umenneskelige praktiseringen av koronaregler er en svært alvorlig sak, der enkeltmenneskers rettigheter har blitt overkjørt av offentlige myndigheter med potensielt store konsekvenser for disse personenes livskvalitet. Derfor har FrP bedt statsråden komme til Stortinget og redegjøre for flere elementer i denne saken, og det forventer jeg at han gjør. I tillegg har kommunene et ansvar for å rydde opp i denne ulovlige besøksnekten, sier Hjemdal.

– Alle har et grunnleggende behov for sosial kontakt med andre mennesker. FrP vil ha slutt på at mennesker må lide under myndighetenes koronatiltak. Når selv de som bor i sine private hjem blir nektet å få besøk av nærmeste pårørende, så nærmer vi oss tyranniet. Sånt kan vi ikke sitte stille og se på, avslutter hun.