Foto. Helge Andre Njåstad

Foto: FrP

FrP foreslår lavere ferjepriser

Fremskrittspartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett å øremerke 200 millioner kroner for å få ned billettprisen på ferjereiser.

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet vil målrette pengene mot lavere priser for bedrifter og folk flest.

–FrP stiller krav i budsjettforslaget om at kun fylkeskommuner med billettpriser på eller under statlig regulativ får en andel av de 200 friske millionene, sier Njåstad og legger til:

– På den måten sikrer vi effektivt at ikke fylker gjør som vi så da ferjeopprøret oppsto i fjor, nemlig øker ferjeprisene, sier Njåstad.

– Regjeringen kutter tilskudd til ferjefylkene

Fremskrittspartiet legger opp til at to tredeler av midlene skal gå til fylker som har tatt i bruk ny teknologi, og en tredel skal deles ut flatt til alle fylkeskommunene som oppfyller kriteriene.

– Det er samme fordeling som de 150 millionene ferjefylkene fikk tidligere i år, men som regjeringen kuttet i sitt forslag til 2021-budsjett. Vi har sett et stort ferjeopprør mange steder her i landet, og nå er det viktig å få ned ferjeprisene. Folk flest og næringsliv skal ikke flås for å komme seg rundt i landet vårt, mener Njåstad.

Njåstad forventer at regjeringen følger opp forslaget fra Fremskrittspartiet.

– Nå begynner snart forhandlingene om statsbudsjettet. Vi har en borgerlig regjering som skal være opptatt av å legge til rette for små bedrfiter og økonomien til folk. Derfor forventer jeg at regjeringen følger opp forslaget om å øremerke penger til å redusere ferjeprisene, avslutter Njåstad.