Foto av Christian Tybring-Gjedde på landsmøtets talerstol.

Foto: FrP

FrP sikrer norsk deltakelse i det europeiske forsvarsfondet

For norsk forsvarsindustri er det avgjørende å komme med i det europeiske forsvarsfondet (EDF). Det blir nå en realitet.

– Vi har måttet sette hardt mot hardt for å få regjeringen med på dette, men det var et svært viktig punkt for oss å få gjennomslag på, sier Christian Tybring-Gjedde.

Fra forsvarsindustriens side har det vært knyttet stor uro til at Norge ikke skal få være med isamarbeidet om å utvikle nytt forsvarsmateriell. EDF består at 11 teknologiområder og deltakelse i fondet er helt avgjørende for å sikre at norsk forsvarsindustris skal kunne utvikle kompetanse på områder som er helt avgjørende for norsk konkurransekraft innenfor feltet.

– Dersom Norge ikke hadde blitt med, ville forsvarsindustriens tilgang i det europeiske markedet bli borte og vi ville stått uten muligheter til å delta i europeiske samarbeidsprosjekter, sier Tybring-Gjedde.

Positive ringvirkninger

Forsvarsindustrien er en tung driver også for øvrig høyteknologi i Norge, og Norges deltakelse i EDF vil ha positive ringvirkninger for en rekke små og mellomstore teknologibedrifter over hele landet. At Stortinget nå garanterer tilslutning og finansiering av norsk deltakelse sikrer at forsvarsindustrien kan planlegge fremtiden i trygg visshet om at egen teknologi og kompetanse får de beste vilkår i 8 år fremover.

–Fremskrittspartiet i lang tid kjempet for at norsk forsvarsindustri får delta i det europeiske forsvarsfondet (EDF). EDF er inngangsbilletten til koordinert og samlet innsats for forskning og utvikling innenfor forsvarsteknologi. Jeg tror norsk forsvarsindustri vil feire med litt kake i dag, avslutter Tybring-Gjedde