Flere hus. Nabolag. Illustrasjonsfoto.

FrP vil fjerne boplikten

– Et inngrep i eiendomsretten, sier Helge André Njåstad.

Fremskrittspartiet går til kamp mot boplikten, og fremmer forslag i Stortinget om å fjerne boplikt på boliger og fritidsboliger.

– Boplikten er et inngrep i eiendomsretten. I tillegg fører den til at kommunene skaper et boligmarked der prisene holdes nede på et kunstig nivå. Derfor vil vi denne uken fremme forslag i Stortinget om å fjerne boplikt på boliger og fritidsboliger, sier FrPs kommunalpolitiske talsmann, Helge André Njåstad.
Bilde

Vil fjerne boplikten:Helge André Njåstad er kommunalpolitisk talsmann i FrP.


Boplikt innebærer at noen må bo fast på en eiendom. Personlig boplikt innebærer at eier selv må bo der, mens andre enn eieren kan bruke eiendommen som bolig ved upersonlig boplikt. Fremskrittspartiet mener boplikten er feil medisin for kommunene.

– Vi er rett og slett ikke tjent med et boligmarked som holdes utenfor det frie markedet. Boligkjøp og -salg gir derimot både inntekter og innbyggere, sier Njåstad, og avslutter:

– Distriktene kan ta mange grep for å sikre seg innbyggere og inntekter. Tvang og innblanding i privat eiendom er imidlertid aldri riktig medisin.