Siv Jensen i rød genser foran trær i høstfarger. Foto. Kredit: Pia Sønstrød

Foto: Pia Sønstrød

God jul!

Partileder Siv Jensen ønsker alle en god jul og et riktig godt nytt år.

Vi legger snart et spesielt og krevende år bak oss. Som følge av koronapandemien har vi alle måttet tilpasse oss en helt ny hverdag. Mange har blitt permitterte og mange har levd i usikkerhet. På Stortinget har vi vedtatt krisepakker for å motvirke de negative konsekvensene av pandemien, og Fremskrittspartiet har fått mange gjennomslag for å sikre trygghet for folks hverdag og økonomi.

Likevel er det mange som sliter. Mange er ensomme. Mange har ikke fått se eller klemme familiemedlemmene sine siden mars. Og mange har mistet sine kjære. Det gjør stort inntrykk å lese om og høre historiene til mange av dem som har blitt aller hardest rammet av virusutbruddet, og tankene mine går til dem som går en ekstra tøff tid i møte denne julen.

Statsbudsjett med tydelig FrP-avtrykk

Det har vært et tøft år. For oss politikere har mye av hverdagen handlet om smitteverntiltak, krisepakker og korona. Tidligere i desember ble Fremskrittspartiet enige med regjeringspartiene om statsbudsjettet for neste år. Hadde det vært en normal situasjon er det imidlertid ikke gitt at vi ville stemt for dette budsjettet. Å sende landet ut i en regjeringskrise samtidig som vi står midt i en pandemi når folk trenger trygghet ønsker vi ikke. Og vi fikk betydelige gjennomslag for FrPs politikk: Strengere innvandringspolitikk, reduserte bompenger og mer penger til vei, tiltak for å redusere helsekøene og bekjempe ensomhet blant eldre, og 7,4 milliarder kroner i reduserte skatter og avgifter. Avgiftene på grensehandelsvarer som alkohol, tobakk og alkoholfrie drikkevarer blir kraftige redusert, og sjokoladeavgiften fjernes helt. Dette er store steg i riktig retning mot å beholde flere arbeidsplasser og mer penger i Norge, og slutte å sponse Sverige. Du kan lese mer om statsbudsjettet for 2021 her: Enighet om statsbudsjettet 2021.

Mer til pensjonistene

For neste år har vi også fått gjennomslag for at enslige minstepensjonister får en engangsutbetaling på 4000 kroner, og fra 1. juli skal de i tillegg få 5000 kroner mer årlig. Vi sikrer også pensjonistene den samme inntektsutviklingen som andre lønnsmottakere neste år. Å fjerne den urettferdige underreguleringen av pensjon, som har ført til at pensjonistene har fått redusert kjøpekraft i flere år, er en viktig kamp for Fremskrittspartiet. Derfor har vi, sammen med SV og Pensjonistforbundet, tatt initiativ til et bredt pensjonsforlik på Stortinget. Disse forhandlingene pågår nå, og fortsetter til over nyåret. Les mer her: Inviterer til pensjonsforlik.

God jul og godt nytt år

Jeg håper det nye året blir et godt år, der vi etter hvert slipper å tenke på meteren og klemmeforbud, og der vi sikrer pensjonistene en anstendig inntekt og sørger for flere gjennomslag for FrPs politikk slik at folk flest får en enklere hverdag. I 2021 er det også stortingsvalg, og mange dyktige menn og kvinner stiller til valg for FrP rundt om i hele landet. Vi trenger din stemme for å få størst mulig påvirkningskraft i årene som kommer. Hvis du vil ha bedre veier med mindre bompenger, strengere innvandringspolitikk, lavere skatter og avgifter, en varmere eldreomsorg og en enklere hverdag, så er Fremskrittspartiet partiet for deg.

Vi trenger også flest mulig med på laget for å kunne gjøre et best mulig valg 13. september. Hvis du er enig med FrP og ikke allerede er medlem, kunne det kanskje være et fint nyttårsforsett å bli med på laget? Som medlem i FrP har du store påvirkningsmuligheter, og du velger selv hvor aktiv du vil være. Som medlem er du uansett en viktig ressurs for partiet. Du kan lese mer om hva et medlemskap i FrP innebærer her: Du kan påvirke fremtiden.

Jeg vil avslutte med å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år. Ta vare på hverandre!