Siv jensen på talerstolen. Foto.

Foto: FrP

– Alltid vært forskjellen i norsk politikk

Siv Jensen varslet harde forhandlinger om statsbudsjettet og tydelig FrP-politikk i sin tale til FrPs landsmøte.

Lørdag åpnet partileder Siv Jensen FrPs landsmøte med en tale om Fremskrittspartiets løsninger. Hun startet med å trekke frem enkeltmenneskene, gjennom historien til Andrea på 20 år fra Harstad. Andrea sitter i rullestol, er blind og sterkt hjelpetrengende som følge av at en kreftsvulst fikk spre seg fra hjernestammen til ryggsøylen fordi den ikke ble oppdaget eller behandlet i helsevesenet. Andrea og familien opplevde at de ikke ble tatt på alvor. 14 år gammel ble hun hasteoperert.

– Andrea fikk avslag første gang hun søkte pasientskadeerstatning, men anket. Nå har det gått tre år, og Andrea har fortsatt ikke fått svar på klagen sin. Hun hadde ikke engang fått en saksbehandler før etter at jeg var på besøk for noen uker siden! Helseministeren er ikke villig til å gripe inn og sørge for at Andrea, og andre i hennes situasjon, blir behandlet på en skikkelig måte når man opplever å ha blitt feilbehandlet av det offentlige helsevesenet, sa Jensen, og la til:

– Det er mennesker som Andrea som gjør at jeg brenner for politikk, for det er dette politikk handler om: Å løse problemer i hverdagen til vanlige folk. Hjelpe mennesker i møte med en stor og vanskelig stat. For Fremskrittspartiet er ingen sak for stor, og ingen sak for liten. Vi skal alltid være ombudsmenn og -kvinner for folk flest.

Vil fjerne helsekøen

Jensen benyttet anledningen til å takke alle som har bidratt til å holde hjulene i gang under pandemien, samtidig som hun understreket at situasjonen har vært svært krevende for mange. Hun viste til hjerteskjærende historier som har blitt delt den siste tiden, fra folk som ikke har fått være nær sine kjære, om eldre og utviklingshemmede som har blitt nektet besøk og fedre som ikke har fått være med på fødestuen og se sine førstefødte komme til verden.

– Nedstengingen av samfunnet har rammet mange mennesker, og spesielt helse- og omsorgssektoren. Kontroller, undersøkelser og operasjoner er utsatt, og helsekøene har vokst. Allerede før koronaviruset stod mange i helsekø i Norge, og det vil ta lang tid å ta igjen etterslepet hvis vi ikke handler. Derfor skal vi på dette landsmøtet gjøre noen viktige vedtak for å fjerne koronakøen i helsevesenet, som å bevilge mer penger og presse regjeringen til å ta i bruk all ledig privat kapasitet. I tillegg skal vi sørge for at egenandelene for å være syk ikke øker, slik regjeringen har foreslått, sa Jensen.

– Må slutte å sponse svenske arbeidsplasser

– Aldri har det vært større behov for Fremskrittspartiet, påpekte Jensen i sin tale.

Hun siktet til at Norge under pandemien har fått se hva grensehandelen faktisk betyr for statskassen. Med stengte grenser har ikke nordmenn kunnet reise til Sverige for å handle mat og andre varer, men har måttet handle de samme varene dyrt i Norge. Det har gitt flere arbeidsplasser i Norge.

– Problemet er at de er midlertidige, og tusenvis av jobber i varehandelen vil forsvinne så fort grensene åpner hvis avgiftene i Norge ikke blir lavere. Vi må slutte å sponse arbeidsplasser i Sverige! Derfor skal FrP fortsette kampen for flere norske arbeidsplasser og for at nordmenn kan handle varer i norske butikker til svenske priser, sa Jensen.

Fornuftens stemme i klimapolitikken

Partilederen var også tydelig på at Fremskrittspartiet skal være fornuftens stemme i klimapolitikken.

– Det andre partier kaller grønne løsninger er intet annet enn grønnkledd sosialisme. Det er en politikk som ikke bidrar til annet enn å flytte norske utslipp og norske arbeidsplasser til andre land. Så vidt jeg vet har ikke Norge en egen atmosfære, sa hun, og fortsatte:

– FrPs oppgave er å være fornuftens stemme. Vi skal være et reelt alternativ for alle dem som ønsker en ansvarlig energi- og klimapolitikk. Et alternativ for dem som er lut lei at klimatiltakene skal smerte mest mulig for folk flest i hverdagen. FrP er alternativet for dem som vil kutte utslippene, ikke strø rundt seg med dyre symboler.

En enklere hverdag

Jensen gjorde det svært tydelig at dette handler om hvordan politikerne forvalter skattebetalernes penger, og minnet om at FrP er et parti tuftet på sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Fremskrittspartiet vil byråkratiet og tullete regler til livs, og gi folk flest en enklere hverdag.

– Vet dere hva dette er? spurte partilederen landsmøtedelegatene mens hun holdt frem en tykk bunke papirer.

– Dette er sjekklisten du må fylle ut om du skal bygge et hus. Denne fikk jeg av Robert i Diabas Entreprenør i Drammen. Hans store utfordring er eviglang saksbehandling hos byggesaksavdelingen i kommunene. Uansett om det skal bygges ny bolig eller bygges på et soverom, må du levere en sånn byggesøknad. Ifølge Robert er det ikke unormalt at en søknadsprosess som skulle tatt tre uker, tar seks måneder. Det er ikke godt nok! slo Jensen fast.

– Merkes at FrP ikke har hånden på rattet

FrP skapte historie da partiet styrte Samferdselsdepartementet, kunne Jensen fortelle. Da ble samferdselsbudsjettet økt med over 80 prosent.

– Vi var offensive og fremtidsrettet. Noe av det første vi gjorde var å opprette selskapet Nye Veier, som skulle konkurrere med Statens vegvesen og bygge mest mulig for pengene. Nye Veier har klart å redusere kostnadene med nesten 20 prosent – eller 25 milliarder kroner – i de prosjektene de har fått. Med FrPs modell kan vi bygge hele landet raskere og billigere. Vi får både mer vei og mer bane for hver skattekrone vi bruker. Det merkes at FrP ikke lenger sitter med hånden på rattet, sa hun, med tydelig henvisning til regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

– Regjeringen foreslår at engangsavgiften på bensin-, diesel- og hybridbiler skal økes. Igjen blir bilen et skatteobjekt, og det er folk i distriktene og folk med dårlig råd som rammes hardest. Bilavgiftene skal ned, ikke opp!

Må stille krav i integreringen

I landsmøtetalen tok Jensen også til orde for å begrense antall kvoteflyktninger Norge tar imot, samtidig som hun påpekte viktigheten av god integrering for dem vi tar imot.

– God integrering handler om å få folk i jobb. En arbeidsplass gjør at du lærer norsk språk og kultur, og føler tilhørighet til det norske samfunnet. Vi har et ansvar for dem som oppholder seg i Norge og som skal forbli en del av vårt samfunn, men vi skal hjelpe til selvhjelp. Og det gjør vi ved å stille krav, sa Jensen.

Uvettig bruk av norske bistandsmidler

Partilederen understrekte også at Fremskrittspartiet tør der andre tier, og henviste blant annet til å stille kritiske spørsmål knyttet til norske bistandsmidler.

– De andre partiene mener det knapt finnes en krone å kutte på bistandsbudsjettet, men hvor mange løfter vi ut av fattigdom ved å bruke penger på nettverksbygging for kunstnere i Afrika? Hvor mange flere barn legger seg med mat i magen ved at vi gir millioner til LO for å drive fagforeningsarbeid i Afrika? Hvorfor bruker vi penger på egyptisk folkemusikk og kaller det bistand? spurte hun.

– Det er en gladmelding til norske skattebetalere at vi nå har fått flertall i Stortinget for å gjennomføre en systematisk gjennomgang av norske bistandsmidler for å avdekke misbruk. I stedet for å sponse korrupte regimer, vil FrP heller bruke penger på kortere helsekøer, pensjonister og bekjempe ensomhet blant eldre, for å nevne noe, la hun til.

Tydelige krav til budsjettet

Avslutningsvis viet Jensen oppmerksomheten til de kommende budsjettforhandlingene, der Fremskrittspartiet kommer til å stille tøffe krav.

– Jeg kan love Erna at det ikke blir enkelt. FrP har tydelige krav og ambisjoner om blant annet reduserte avgifter på grensehandelsutsatte varer, forbedring av pensjonistenes kår, reduksjon i bompenger, at antall kvoteflyktninger må ned, og at bistand må reduseres og hjelp i nærområdene prioriteres, sa hun, og avsluttet:

– Fremskrittspartiet har alltid vært forskjellen i norsk politikk. Vi skal bruke den makten vi har til å få mest mulig gjennomslag for god FrP-politikk og hjelpe folk. Det handler ganske enkelt om å gjøre hverdagen til folk flest enklere. Sette innbyggernes interesser først. Det er det Fremskrittspartiet handler om!

Se hele talen til Siv Jensen her