Studenter som skriver i notatbøker. Foto.

Foto: Colourbox

La universiteter og høyskoler få velge utdanninger selv

Resolusjon vedtatt av FrPs landsmøte 2020.

Dagens Næringsliv skriver 27. september 2020 om at BI vil utdanne advokater, men at gradsforskriften står i veien og begrenser hvilke utdanningsinstitusjoner som kan tilby hvilke yrkesutdannelser med beskyttet tittel.

I dag er det eksempelvis kun UiB, UiO og UiT som kan tilby master i jus. Selv om det er flere universiteter og høyskoler for eksempel UiS som tilbyr bachelor i jus. Gradsforskriften hindrer også at det kan utdannes flere leger i Norge ved kompetente universiteter som ikke dag ikke tilbyr medisinstudier.

I stedet for at faglige grunner og studenter ønske avgjør er det i dag en politisk beslutning hvorvidt et universitet skal kunne få muligheten til å tilby et studium. Det hindrer kompetanseutvikling i tråd med det næringslivet ønsker.

Fremskrittspartiet ønsker derfor at gradsforskriften ikke skal avgjøre hvilke utdanningsinstitusjoner som kan en utdanning, men etterspørselen og muligheten til å tilby kvalitet i studiet.

Forslag til vedtak:

Landsmøte ber stortingsgruppen om å jobbe for å endre gradsforskriftens begrensning av utdanningsinstitusjonene mulighet for å tilby yrkesutdannelser med beskyttet tittel.