Foto av Terje Søviknes.

Foto: FrP

– Politikere skal ta ombudsrollen på alvor

Terje Søviknes er Fremskrittspartiets 2.nestleder og hadde en klar beskjed til partiets landsmøte.

– Politikere skal være ombudspersoner for innbyggerne. Politikk handler om mennesker. Det handler om pensjonister som har dårlig råd på grunn av den urettferdige underreguleringen av pensjon. Det handler om de som jobber i dagligvarehandelen ved grenseområdene, og som kanskje ikke har en jobb når koronapandemien er over på grunn av det skyhøye avgiftsnivået her i landet. Vi skal være politikere som sørger for bedre råd og mer valgfrihet til folk flest, sier Søviknes.

Erfaren lokalpolitiker

Søviknes har lang fartstid som lokalpolitiker og var ordfører i Os kommune fra 1999 til 2019.

– Som lokalpolitiker er det veldig viktig å ta innbyggerne på alvor. Vi skal møte befolkningen med respekt, og være en ombudsperson i både store og små saker. Vi skal være innbyggerne sin siste skanse i møte med et tungrodd byråkrati og regelverk. Alt handler om mennesker, fortsetter Søviknes til et entusiastisk landsmøte.

Den tidligere ordføreren i Os mener at det er mange politikere i andre partier som ikke tar enkeltsakene på alvor.

– Jeg hører ofte politikere si at de ikke ønsker å gå inn i enkeltsaker. Det er jeg helt uenig i. Enkeltsaker handler om enkeltskjebner som kjemper vanskelige kamper mot byråkratiet og systemet. Vi skal se menneskene bak systemet, og ta kampen for både små og store saker for innbyggerne. En liten sak for meg, kan være en veldig viktig sak for en annen innbygger i kommunen, avslutter Søviknes.