Fremskrittspartiets logo

Still klare krav i budsjettforhandlingene

Resolusjon vedtatt av FrPs landsmøte 2020.

Fremskrittspartiets Landsmøte viser til at partiet nå er et selvstendig opposisjonsparti og som følger partiets vedtatte program for inneværende stortingsperiode. Partiet er med andre ord ikke bundet av Granavold- erklæringen. Høstens behandling av statsbudsjett er derfor det første på mange år uten at Fremskrittspartiet sitter i regjering.

Regjeringen er nødt til å finne støtte i Stortinget for å få flertall for et statsbudsjett for 2021. Dersom regjeringen skal finne en enighet om statsbudsjett med FrP, så må det være en forutsetning at det blir tydelige fotavtrykk av Fremskrittspartiets politikk i et eventuelt budsjettforlik. Spesielt på følgende områder bør stortingsgruppen kreve gjennomslag:

1. Avgifter på grensehandelsutsatte varer må reduseres slik at vi kan sikre flere trygge arbeidsplasser i Norge.

2. Fremskrittspartiet fikk noen gjennomslag for pensjonistene mens vi satt i regjering, men pensjonistene har fortsatt en negativ inntektsutvikling i forhold til arbeidstakere. Vi må sikre en økonomisk bedring for pensjonistene i årets budsjettbehandling.

3. Fremskrittspartiet har bidratt til en utbygging av veier uten sidestykke i norsk historie, samtidig som de sittende regjeringspartiene har satt en stopper for fjerning av bompengefinansiering. Stortingsgruppen bør stille krav om redusert bompengebelastning for folk flest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021

4. Norsk innvandringspolitikk må som hovedregel ta utgangspunkt i at hjelp i nærområdene er det som sikrer at flest mulig flyktninger får hjelp. Derfor bør antall kvoteflyktninger til Norge settes til et minimum i budsjettet for 2021.

5. Fremskrittspartiets Landsmøte er fornøyd med at partiet fikk gjennomslag for at regjeringen skal gjennomføre en omfattende gjennomgang på bistandsområdet i forbindelse med Trontaledebatten. Bistandsbudsjettet må reduseres, og hjelp til nærområder til krig og konflikter må styrkes. Dette kan også bidra til at færre mennesker legger ut på farefulle reiser over Middelhavet.